ข้อจำกัดสำหรับที่พักคู่ค้ารายใหม่: บัตรเครดิตและการชำระเงินล่วงหน้า

อัปเดตเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านเป็นที่พักคู่ค้ารายใหม่และทีมงานของเรายังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันที่พักของท่าน ท่านจะดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไม่ได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้นในช่วงที่มีข้อจำกัดนี้ท่านจะต้องขอเรียกชำระเงินโดยตรงจากลูกค้าตอนที่เช็คอิน อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงสามารถดูข้อมูลและเรียกชำระบัตรเครดิตของลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินหรือลูกค้ายกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนที่มีค่าธรรมเนียมซึ่งลูกค้าต้องจ่าย

นอกจากนี้ในช่วงที่มีข้อจำกัดนี้ท่านจะไม่สามารถตั้งนโยบายสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนที่จะขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า

เราได้นำข้อจำกัด "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า" มาใช้ชั่วคราวเพื่อให้ตรวจสอบยืนยันที่พักคู่ค้ารายใหม่ได้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่จองผ่าน Booking.com มั่นใจว่าที่พักที่จะไปเข้าพักนั้นน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และเป็นที่พักที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยเราใช้ขั้นตอนนี้กับที่พักคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด

เมื่อขั้นตอนตรวจสอบยืนยันเสร็จเรียบร้อย เราหวังว่าจะได้ร่วมธุรกิจกับท่านอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในอีกหลาย ๆ ปีต่อจากนี้

จะนำข้อจำกัดนี้ออกไปเมื่อไร?

ข้อจำกัด "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า"จะถูกยกเลิกหลังจากที่ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?