จะกำหนดนโยบายและวิธีชำระเงินก่อนรับการจองได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถรับการจองแรก ๆ ได้อย่างราบรื่น โปรดตรวจสอบนโยบายด้านการชำระเงินและการยกเลิกการจองของท่าน

ท่านสามารถใช้เอกซ์ทราเน็ตเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าที่พักรับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ตาม คลิกแท็บ “ที่พัก” ในเอกซ์ทราเน็ตและเลือก “นโยบาย” ท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่นั่น โปรดดูบทความนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจดูข้อกำหนดด้านการยกเลิกการจองได้ที่ “นโยบาย” หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อกำหนดนี้ ท่านก็สามารถดูวิธีดำเนินการทีละขั้นตอนได้จากบทความนี้

หากต้องการตั้งค่าและปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเงินประกันความเสียหายหรือการชำระเงินล่วงหน้า (ยอดเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนของการจองที่ต้องชำระก่อนเดินทางไปถึง) สำหรับที่พักท่านด้วยเช่นกัน ท่านก็สามารถดูขั้นตอนง่าย ๆ ในการดำเนินการนี้ได้ที่นี่ หากท่านยังไม่สามารถดำเนินการเรียกชำระเงินล่วงหน้าได้ ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวได้ที่บทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?