ข้อกำหนดด้านการจองใหม่ที่ที่พักคู่ค้าเลือกใช้ได้: บัตรเครดิตและการชำระเงินล่วงหน้า

Updated 3 เดือน ที่แล้ว

หากท่านเป็นที่พักคู่ค้ารายใหม่และทีมงานของเรายังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันที่พักของท่าน ท่านจะไม่สามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ชั่วคราว ดังนั้น ในช่วงดังกล่าวท่านจะต้องกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินโดยตรงระหว่างเข้าเช็คอิน อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตหรือเรียกชำระจากลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าพัก หรือลูกค้ายกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิก

นอกจากนี้ ในช่วงที่กำหนดไว้ชั่วคราว ท่านก็จะไม่สามารถตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าได้ เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นก่อนยินยอมให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าได้

เราได้กำหนดสถานะ "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า" ไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบยืนยันที่พักคู่ค้ารายใหม่อย่างถี่ถ้วน เพราะช่วยให้ลูกค้าที่จองผ่าน Booking.com มั่นใจว่าที่พักนั้นน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และเป็นที่พักที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยเราใช้ขั้นตอนนี้กับที่พักคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด

เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันที่พักเสร็จเรียบร้อย เราหวังว่าจะได้ร่วมธุรกิจกับท่านและเติบโตไปด้วยกันต่อไปในอนาคต

จะยกเลิกสถานะชั่วคราวนี้เมื่อไร?

เราจะยกเลิกสถานะ "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า" เมื่อทีมงานของเราตรวจสอบยืนยันที่พักแล้ว หรือเมื่อที่พักของท่านได้รับการจองที่ลูกค้าเข้าพัก รวมถึงรีวิวจำนวนหนึ่งแล้ว และได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงไม่สามารถระบุจำนวนการจองหรือรีวิวอย่างชัดเจนสำหรับการยกเลิกสถานะได้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ดึงดูดการจองแบบกระชั้นชิดจากในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยราคาสำหรับมือถือ

ในช่วงที่ดีมานด์ในประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ของเรานี้ การจอง 74% นั้นจะมาจากโทรศัพท์มือถือ ตั้งราคาสำหรับมือถือให้ที่พักของท่านเพื่อเพิ่มอัตราการปรากฏสู่สายตาลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมักจองแบบกระชั้นชิดด้วยเช่นกัน

ตั้งราคาสำหรับมือถือ