คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมการจองแบบไร้ความเสี่ยง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ยังใช้ไม่ได้กับทุกที่พัก เราจะติดต่อท่านเมื่อที่พักของท่านสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้ว

การจองแบบไร้ความเสี่ยงมีวิธีการชำระเงินอย่างไร?

อันที่จริงแล้วลูกค้าส่วนมากที่จองตัวเลือกนโยบายแบบยืดหยุ่นมักไม่ค่อยยกเลิกการจอง ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วท่านจะสามารถเรียกชำระเงินได้ตามปกติ นั่นคือสามารถเรียกชำระเงินจากบัตรของลูกค้า หรือบัตรเครดิตเสมือนจริงในเอกซ์ทราเน็ตหรือระบบ Channel manager ได้ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิก เราก็จะสร้างบัตรเครดิตเสมือนจริงไว้ให้ท่านเรียกชำระ


จะเป็นอย่างไรหากลูกค้ายกเลิก?

หากการจองที่ถูกยกเลิกเป็นการจองแบบไร้ความเสี่ยง เราจะหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนสำหรับห้องดังกล่าว และเมื่อหาได้แล้วก็จะส่งการจองที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วแต่มีวันเข้าพักตามเดิมไปให้ท่าน โดยราคาที่ได้จะตรงกับราคาที่เปิดขายในขณะนั้น หากเราไม่สามารถขายห้องที่นำกลับไปเปิดให้จองใหม่นี้ให้ท่านได้ เราจะจ่ายเงินให้ท่านตามยอดที่มีการจองตอนแรก


จะดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้ารายใหม่หรือเรียกเก็บมัดจำได้อย่างไร?

หากลูกค้ารายใหม่ไม่ได้ยกเลิกการจอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้เมื่อเลยช่วงยกเลิกฟรีตามนโยบายใหม่ (ที่อัปเกรดแล้ว) ไปแล้ว

หากเราสามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนได้แต่ลูกค้ากลับยกเลิกการจอง ลูกค้ารายใหม่ก็จะเป็นผู้ชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีเราที่ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้ เราจะจ่ายเงินให้ท่านในวันที่ลูกค้ารายแรกตั้งใจจะเช็คอิน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ท่านก็จะได้รับเงินแน่นอน


ขั้นตอนการหาลูกค้าใหม่ทดแทนเป็นอย่างไร?

หากมีลูกค้ายกเลิกการจองที่เข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป เราก็จะยึดระยะเข้าพักเดิมไว้และหาการจองทดแทนมาให้ 1 รายการหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมวันเข้าพักตามเดิม หากเราไม่สามารถหาการจองทดแทนได้ทั้งช่วง ท่านก็จะได้รับยอดเต็มตามราคาเดิมสำหรับรูมไนท์ที่เราหาการทดแทนให้ไม่ได้

ยอดที่เราจ่ายให้สำหรับห้องนั้นจะเป็นราคาของวันที่ขายห้องได้ใหม่ แต่หากเราไม่สามารถขายห้องได้ใหม่ เราก็จะจ่ายเงินท่านตามราคาเดิมที่ลูกค้ารายแรกจองไว้


จะทำอย่างไรหากบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้ และ Booking.com แจ้งข้อมูลบัตรให้ทราบก็ต่อเมื่อถึง 24 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน?

นอกจากช่วงเวลาที่สามารถดูข้อมูลบัตรแล้ว ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้ นั่นคือเราจะแจ้งข้อมูลด้านการชำระเงินก็ต่อเมื่อการจองนั้นเปลี่ยนเป็นแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้แล้วตามนโยบายเดิมที่ใช้ นอกจากนั้นทุกอย่างยังคงเดิม ซึ่งก็คือ เข้าสู่ระบบและเช็คข้อมูลบัตรเครดิต หากบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ก็แจ้งให้เราทราบ หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลบัตรที่ใช้การได้ เราจะจ่ายเงินให้ท่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงแทน


จะดูได้อย่างไรว่าการจองใดเป็นแบบไร้ความเสี่ยง?

หากต้องการทราบว่าการจองใดบ้างเป็นแบบไร้ความเสี่ยง โปรดไปที่แท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต และดูที่คอลัมน์ "สถานะ" การจองที่ร่วมโปรแกรมนี้จะมีแท็ก "ไร้ความเสี่ยง" อยู่ ซึ่งที่พักแห่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเช่นเดียวกัน


จะออกจากโปรแกรมการจองแบบไร้ความเสี่ยงได้อย่างไร?

ในกรณีที่ท่านเห็นว่าโมเดลทางธุรกิจของท่านไม่เหมาะกับโปรแกรมนี้และไม่ต้องการเสนอตัวเลือกการจองแบบไร้ความเสี่ยง ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นไปที่เมนู "ที่พัก" และคลิกที่ "นโยบาย" เลื่อนลงไปที่ "การจองแบบไร้ความเสี่ยง" และเลือกออกจากโปรแกรม หากต้องการกลับเข้าร่วมโปรแกรมใหม่ในภายหลัง ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมใหม่ได้


โปรแกรมนี้จะส่งผลกับราคาของฉันไหม?

ราคาเดิมของท่าน (เช่น ราคาแบบกึ่งยืดหยุ่น หรือราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้) จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับการจองบางรายการนั้น ในกรณีที่เราสามารถเสนอนโยบายที่ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่านโยบายที่ท่านใช้อยู่ เราก็จะเสนอนโยบายใหม่นี้ให้ลูกค้า แต่จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใดและนโยบายที่ท่านใช้ก็ยังคงเดิม และแม้ว่าเราจะเสนอนโยบายที่ดีขึ้น (ยืดหยุ่นขึ้น) ให้กับลูกค้า แต่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมอบส่วนลดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากข้อเสนอนี้ไม่เป็นไปตามโมเดลทางธุรกิจของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทางแท็บ "กล่องข้อความ" ในเอกซ์ทราเน็ต


จะเป็นอย่างไรหากลูกค้าจองมากกว่า 1 ห้องแต่ยกเลิกแค่บางห้องเท่านั้น?

หากลูกค้ายกเลิกเฉพาะบางห้องจากที่จองไว้ทั้งหมด เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนำห้องดังกล่าวกลับไปขายให้ลูกค้ารายใหม่ หากไม่สามารถหาผู้เข้าพักแทนได้ทุกห้อง เราจะจ่ายเงินค่าห้องที่ไม่สามารถขายได้ให้ท่าน โดยการจองเหล่านี้จะขึ้นสถานะเป็น "Booking.com จ่ายชดเชยให้แล้วบางส่วน" ในเอกซ์ทราเน็ต เท่ากับว่าท่านจะสามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้ารายเดิมได้สำหรับห้องที่ยังไม่ได้ยกเลิก และเราจะจ่ายส่วนที่เหลือให้กับท่าน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการจองแบบไร้ความเสี่ยงของ Booking.com