วิธีรับและใช้รหัสยืนยันที่ตั้งที่พัก

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดให้จองที่พักบน Booking.com ท่านจะต้องยืนยันที่ตั้งของที่พักเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะหาที่พักของท่านเจอได้อย่างง่ายดาย โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงประมาณ 5 นาทีเพื่อยืนยันที่ตั้งของที่พักท่านด้วยตนเองทางออนไลน์

วิธียืนยันที่ตั้งของที่พักท่านทางออนไลน์

เราจะส่งจดหมายพร้อมรหัสยืนยันไปทางที่อยู่ของที่พักท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

เมื่อท่านได้รับจดหมายพร้อมรหัสยืนยันแล้ว (มักจะได้ภายใน 3 สัปดาห์) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต และคลิกที่แท็บ "หน้าหลัก"
  2. ไปที่ช่อง "รหัสของท่าน" และใส่รหัสที่ท่านได้รับทางจดหมายยืนยันที่ตั้ง
  3. คลิกที่ "ยืนยันที่พักของท่าน" (หรือ "ยืนยันที่ตั้งของที่พัก")
  4. หากท่านยังไม่ได้เปิดให้จองที่พักออนไลน์ โปรดคลิกที่ "เปิดให้จองออนไลน์" (หรือ "แสดงที่พักทางออนไลน์")

หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้รับจดหมายพร้อมรหัสยืนยันภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว หรือไม่สามารถยืนยันที่ตั้งของที่พักได้ทางออนไลน์ด้วยสาเหตุบางประการ ท่านสามารถติดต่อเราทาง "กล่องข้อความ" ของเอกซ์ทราเน็ต (หรือแท็บ "เพิ่มเติม" บนแอป Pulse) โดยเลือกหัวข้อเป็น "รายละเอียดที่พัก"

ทำไมจึงจำเป็นต้องยืนยันที่ตั้งของที่พัก

เราโฆษณาที่พักในหลายช่องทาง ทั้งบนเว็บเสิร์ชเอนจินต่าง ๆ และเว็บไซต์ของแอฟฟิลิเอต จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องแสดงข้อมูลที่พักที่ถูกต้องให้ลูกค้าทราบ เพราะจะทำให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ตรงตามจริง อีกทั้งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีให้ลูกค้า

หากท่านยังไม่ได้ยืนยันที่ตั้งของที่พัก ระบบอาจปิดขายที่พักท่านทางออนไลน์ชั่วคราวและไม่สามารถรับการจองใหม่ได้

หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น และท่านต้องการให้ที่พักเปิดจองออนไลน์/รับการจองได้อีกครั้ง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?