เพราะเหตุใดหน้าข้อมูลที่พักของฉันจึงปรากฏในบางภาษาเท่านั้น?

เนื้อหาเกี่ยวกับที่พักและห้องพักของท่านจะได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นก็ต่อเมื่ออิงตามอุปสงค์ของลูกค้าหากเราพบว่ามีผู้ใช้งานเว็บไซต์จำนวนมากในภาษาใดภาษาหนึ่งทำการค้นหาที่พักของท่าน ระบบก็จะส่งข้อมูลที่พักของท่านไปดำเนินการแปลเป็นภาษานั้นโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อมูลอื่นที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก นโยบายที่พัก จะได้รับการแปลเป็นภาษาที่เราให้บริการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้