ข้อตกลงสำหรับคู่ค้า นโยบาย และกฎหมายท้องถิ่น

<p>ดูรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับคู่ค้าของ Booking.com และรับข้อมูลเพิ่มเติมว่ากฎหมายท้องถิ่นมีผลอย่างไรกับที่พักของท่าน</p>

บันทึกบทความ
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับใหม่ Booking.com จึงต้องขอให้ที่พักคู่ค้าบางแห่งแจ้งว่าเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการ) หรือผู้ดูแลที่พักซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป...
บันทึกบทความ
เราทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าเมืองต่าง ๆ ที่ที่พักคู่ค้าของเราตั้งอยู่จะยังคงเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยม...
บันทึกบทความ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เราได้เปลี่ยนวิธีแสดงราคาแก่ลูกค้าในยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่พักทุกแห่งบน Booking.com...
บันทึกบทความ
สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการเพื่อนำที่พักออกจากแพลตฟอร์มของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการนำออกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ต้องการปิดที่พักชั่วคราว...