ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานสำหรับที่พักของท่าน

เจาะลึกข้อมูลวิเคราะห์และรายงานจาก Booking.com เพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง รวมถึงกระตุ้นผลการดำเนินงานของที่พัก

ลองดูว่ารายงานวันที่ถูกจองเต็มแล้วสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจดีมานด์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มยอดจองได้อย่างไร ตรวจสอบวันที่ถูกจองเต็มแล้ว