คอมมิชชั่น

ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นของ Booking.com ตั้งแต่ยอดคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระ ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการชำระคอมมิชชั่น และวิธีตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้

ความช่วยเหลือ
คอมมิชชั่น
ข้อสำคัญ: เมื่อใดก็ตามที่ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองที่ลูกค้ายกเลิกหรือไม่เข้าเช็คอิน (แบบไม่สามารถรับเงินคืนได้หรือลูกค้าได้เงินคืนบางส่วน)
ความช่วยเหลือ
คอมมิชชั่น
หากท่านต้องการเพียงตรวจสอบและเปรียบเทียบใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นกับการจองที่ท่านได้รับ โปรดอ่านบทความนี้
ความช่วยเหลือ
คอมมิชชั่น
ข้อสำคัญ: เมื่อใดก็ตามที่ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองที่ลูกค้ายกเลิกหรือไม่เข้าเช็คอิน (แบบไม่สามารถรับเงินคืนได้หรือลูกค้าได้เงินคืนบางส่วน)
ความช่วยเหลือ
คอมมิชชั่น
ท่านยังต้องจ่ายคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่เกิดปัญหาเกินจำนวนจัดสรรเราเข้าใจดีว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้