ต้องทำอย่างไรหากชำระใบแจ้งหนี้ไปแล้วแต่สถานะในเอกซ์ทราเน็ตยังคงเป็น "ยังไม่จ่าย" ?

ก่อนอื่นเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านชำระใบแจ้งหนี้ตามกำหนด

หากท่านพบว่าใบแจ้งหนี้บางรายการยังคงมีสถานะ "ยังไม่ได้ชำระ" (แสดงเป็นสีแดง) ในแท็บ "การเงิน" ของเอกซ์ทราเน็ต โปรดรออย่างน้อย 2-3 วันทำการเพื่อให้ข้อมูลการชำระเงินปรากฏในเอกซ์ทราเน็ต และให้เราได้ตรวจสอบว่าการชำระเงินของท่านอยู่ระหว่างดำเนินการในระบบแล้วหรือไม่ เราจึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เป็นชำระแล้ว

ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน แผนกการเงินอาจติดต่อไปหาท่าน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้