ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าใบแจ้งหนี้ของฉันได้รับการชำระแล้วหรือยัง?

ท่านสามารถดูประวัติใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเรา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "การเงิน"
  2. เลือกหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้" จากรายการย่อย จากนั้นท่านจะเห็นบันทึกการชำระเงิน โดยใบแจ้งหนี้ที่ปรากฏพร้อมแถบสีเขียวแสดงว่าใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้รับจากชำระแล้ว ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ยังรอดำเนินการนั้นจะปรากฏเป็นแถบสีแดง

หากท่านตั้งค่าการชำระเงินสำหรับแอคเคาท์โดยการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ปัจจุบันยังไม่มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติในประเทศไทย) ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีเขียวในวันที่เราส่งคำขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากท่าน

แต่ถ้าการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติล้มเหลว ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีแดง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าท่านยังต้องชำระยอดดังกล่าว

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้