จะมีการเรียกเก็บจากบัญชีของฉันเมื่อไรหากเลือกชำระใบแจ้งหนี้ด้วยวิธีการหักบัญชีอัตโนมัติ? (ปัจจุบันยังไม่มีในประเทศไทย)

เมื่อออกใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว เราจะเรียกชำระจากบัญชีธนาคารของท่านภายใน 14 วันให้หลัง ทั้งนี้ โปรดทราบว่ากระบวนการหักบัญชีอัตโนมัติจะใช้เวลาดำเนินการ 4 - 5 วัน

เมื่อเราส่งคำขอเรียกชำระเงินไปยังธนาคารของท่าน ใบแจ้งหนี้จะปรากฏว่าชำระเรียบร้อยแล้ว (โดยแสดงเป็นสีเขียว) ในระบบเอกซ์ทราเน็ต

แต่ถ้าการหักบัญชีอัตโนมัติไม่สามารถดำเนินการได้ ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีแดง (ซึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ชำระยอดดังกล่าว) ในเอกซ์ทราเน็ต

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้