ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

มีวิธีคำนวณยอดคอมมิชชั่นที่ต้องชำระในแต่ละเดือนอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นคำนวณโดยอิงจากวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์ โดยในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองทั้งหมดที่มีวันที่เช็คเอาท์ในเดือนก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า หากลูกค้าเช็คอินในวันที่ 30 มกราคม และเช็คเอาท์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คอมมิชชั่นของการจองนี้จะนำไปรวมในใบแจ้งหนี้เดือนมีนาคม

หากต้องการดูว่าการจองใดบ้างที่จะรวมในใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้น ๆ โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต

2. คลิกแท็บ "การเงิน" จากนั้นคลิกเมนู "ใบแจ้งหนี้"

3. เลือกช่วงเวลาออกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ดูเอกสารสรุป" ใต้คอลัมน์ "จำนวนเงินที่ต้องชำระ"

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?