ต้องจ่ายคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ยกเลิกไปแล้วไหม?

Updated 5 months ที่แล้ว
บันทึก

เราเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากการเข้าพักที่ยืนยันแล้วและการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน (ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าพัก ณ ที่พักของท่านหรือไม่ก็ตาม)

นอกเหนือจากการเข้าพักที่ยืนยันแล้ว ท่านต้องจ่ายคอมมิชชั่นในกรณีดังต่อไปนี้:

  • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่จองแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนบางส่วน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินหรือยกเลิก
  • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ยกเลิกหลังสิ้นสุดช่วงที่ยกเลิกได้ฟรีไปแล้ว

  ท่านไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นในกรณีดังต่อไปนี้:

  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจองได้จากบทความนี้  

Is this article helpful?