ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมมิชชั่นของเรา

อัปเดตเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับท่านไว้ในบทความเดียวเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าคอมมิชชั่นทำงานอย่างไร ซี่งรวมถึงเมื่อใดบ้างที่เราจะเรียกเก็บคอมมิชชั่น เมื่อใดที่ไม่เรียกเก็บ และวิธีที่ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคอมมิชชั่นของทั้งใบแจ้งหนี้รายเดือนและการจองแต่ละรายการ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมมิชชั่นที่ต้องชำระได้ใน “ข้อตกลงที่พัก” ที่ท่านได้ลงนามไว้เมื่อเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือนทางอีเมล รวมทั้งสามารถดูใบแจ้งหนี้ (และประวัติการชำระเงินรายเดือนของท่าน) ได้ที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


โมเดลธุรกิจแบบอิงตามคอมมิชชั่น

Booking.com ดำเนินธุรกิจโดยใช้โมเดลแบบอิงตามคอมมิชชั่น นั่นหมายความว่าท่านจะจ่ายให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนดสำหรับการจองแต่ละรายการที่ท่านได้รับผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยเราได้สร้างโครงสร้างคอมมิชชั่นขึ้นโดยคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้:

 • โครงสร้างคอมมิชชั่นของเราอิงตามแนวคิดที่ว่าราคาที่ท่านกำหนดคือราคาที่ลูกค้าควรจ่าย 
 • เรามุ่งมั่นให้การตั้งราคาเป็นไปอย่างเรียบง่าย เพื่อให้ท่านสามารถตั้งราคาที่พักให้แข่งขันได้และดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย
 • เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสามารถแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับประเภทหรือที่ตั้งของที่พักท่านด้วยเช่นกัน โปรดเริ่มกระบวนการลงทะเบียนเพื่อดูว่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของท่านคือเท่าไร

เกณฑ์ในการชำระคอมมิชชั่น

ท่านจะชำระคอมมิชชั่นในกรณีต่อไปนี้:

 • เมื่อท่านมีการจองที่เข้าพักจริง นั่นคือลูกค้าได้เช็คเอาท์และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าพักที่ที่พักท่านหรือไม่ก็ตาม โปรดทราบว่ากฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปหากท่านใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของ Booking.com ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่การชำระเงินออนไลน์
 • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการจองแบบรับเงินคืนได้บางส่วนและแบบไม่สามารถรับเงินคืน
 • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการจองที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินหรือที่ถูกยกเลิก
 • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ยกเลิกการจองหลังสิ้นสุดช่วงที่ยกเลิกได้ฟรีไปแล้ว

ท่านจะไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นในกรณีต่อไปนี้:


การจ่ายคอมมิชชั่นสำหรับการจองซ้ำซ้อน

เราจะเรียกเก็บคอมมิชชั่นสำหรับการจองซ้ำซ้อนเพราะห้องพักดังกล่าวเปิดให้จองบน Booking.com นอกเหนือจากการเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากท่านแล้ว เราจะขอให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหาที่พักทดแทนให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน

ข้อยกเว้น

เราจะไม่เรียกเก็บคอมมิชชั่นสำหรับการจองซ้ำซ้อนหากที่พักท่านเปิดให้จองบน Booking.com มาไม่ถึง 30 วัน หรือหากที่พักท่านมีการจองซ้ำซ้อนน้อยกว่า 5 รายการในช่วง 12 เดือน


วิธีที่เราคำนวณใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นรายเดือน

ทุก ๆ ต้นเดือนเราจะส่งใบแจ้งหนี้ที่รวมข้อมูลการจองทั้งหมดที่ท่านได้รับในเดือนก่อนหน้า และระบุยอดคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระจากการจองดังกล่าว ดังนั้นท่านจึงเพียงชำระเงินให้เรา 1 ครั้งต่อเดือน

ในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน จะมีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองทุกรายการที่มีวันเช็คเอาท์ในเดือนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเช็คอินวันที่ 31 มกราคมและเช็คเอาท์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ คอมมิชชั่นสำหรับการจองรายการนี้จะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้เดือนมีนาคมของท่าน

ท่านสามารถแจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ปรับเปลี่ยนวันเข้าพัก และปรับราคาได้ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ของวันเช็คอิน จนถึงวันที่ 2 หรือวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่พักท่าน) โดยระบบจะออกใบแจ้งหนี้ให้ท่าน 1 วันหลังจากนั้น (วันที่ 3 หรือวันที่ 6 ของเดือน) 

เราหวังว่าที่พักคู่ค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของการจองก่อนจะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้ เมื่อท่านทำการตรวจสอบด้วยตนเอง ก็จะแน่ใจได้ว่าท่านชำระเฉพาะคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักในเดือนกรกฎาคม ท่านจะมีเวลาจนถึงวันที่ 2 หรือวันที่ 5 ของเดือนสิงหาคมเพื่อดำเนินขั้นตอนกระทบยอดคอมมิชชั่น จากนั้นจะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้ในวันที่ 3 หรือวันที่ 6 สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับประเทศ/ดินแดนที่ท่านอยู่)


การดูใบแจ้งหนี้ของท่าน

ท่านสามารถดูรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมด ตลอดจนประวัติใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากเราโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นคลิกใบแจ้งหนี้
 3. ที่เมนูดรอปดาวน์ค้นหาตามปี ให้เลือกปีของใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
 4. คลิก PDF สำหรับใบแจ้งหนี้รายเดือนแต่ละรายการที่คอลัมน์การดำเนินการ

การดูข้อมูลคอมมิชชั่นสำหรับการจองแต่ละรายการ

ท่านสามารถดูข้อมูลในระดับการจอง เช่น ยอดคอมมิชชั่นที่ค้างชำระ หรือยอดที่ชำระแล้วสำหรับใบแจ้งหนี้รายการใดรายการหนึ่ง โดยไปดูที่เอกสารสรุปการจองของท่านในเอกซ์ทราเน็ต

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่แท็บการเงิน จากนั้นเลือกเอกสารสรุปการจอง
 3. เลือกช่วงเวลาจากเมนูดรอปดาวน์เพื่อดูข้อมูลการจองทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้รายเดือนรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งรวมถึงยอดคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจองเป็นไฟล์ .xls หรือ .csv ได้จากหน้านี้ หากต้องการบันทึกหรืออัปโหลดเอกสารสรุปการจองดังกล่าวเพื่อใช้ในซอฟต์แวร์บัญชีของท่านเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสรุปการจอง โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ 

ในกรณีที่เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่ระบุไว้ในเอกสารสรุปการจองนั้นสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาของท่าน ก็อาจเป็นไปได้ว่าท่านกำลังเข้าร่วมหนึ่งในโปรแกรมด้านการตลาดของเราอยู่ เช่น Genius ที่พักแนะนำ หรือ Visibility Booster หากต้องการตรวจสอบการเข้าร่วมของท่านและเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นรวมสำหรับโปรแกรมเหล่านี้ โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่ส่วนข้อมูลของแต่ละโปรแกรมในแท็บเพิ่มผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อทีมดูแลที่พักคู่ค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยส่งข้อความจากกล่องข้อความของท่าน


ค่าคอมมิชชั่นสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียม

เราเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากราคาของการจองและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในขณะที่ทำการจอง เช่น ค่าทำความสะอาดและเซอร์วิสชาร์จ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้บางส่วนอาจไม่ปรากฏแยกกันเป็นแต่ละรายการในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชัน แต่ท่านจะเห็นรายการแยกกันแสดงในแต่ละการจอง

เราไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีเมือง อย่างไรก็ตาม เราจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในประเทศส่วนใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดูว่ากฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยดูที่ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีสินค้าและบริการ (GST) เราขอแนะนำให้ปรึกษานักบัญชีของท่านหรือหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่น


การติดต่อเราในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ โปรดติดต่อเราโดยตรงทางกล่องข้อความของท่าน 

นอกจากใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นรายเดือนแล้ว ท่านอาจได้รับใบแจ้งหนี้และเอกสารประเภทอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โปรดตรวจสอบว่าท่านได้รับใบแจ้งหนี้ประเภทใดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. ไปที่แท็บการเงิน และเลือกใบแจ้งหนี้
 3. ตรวจสอบคอลัมน์ชื่อเอกสารเพื่อดูว่าท่านได้รับใบแจ้งหนี้ประเภทใด

ประเภทใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้:

 • แจ้งไม่เข้าเช็คอินผิดพลาด - การจองที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ประเภทนี้ถูกแจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอินในตอนแรก และไม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของท่าน แต่ภายหลังลูกค้ายืนยันกับเราว่าได้ไปเข้าพักจริงตามที่จองไว้แต่เดิม เนื่องจากคอมมิชชั่นสำหรับการจองเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของท่าน เราจึงออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหากเพื่อเรียกเก็บยอดเหล่านี้
 • ค่าใช้จ่ายข้อร้องเรียนจากลูกค้า - ใบแจ้งหนี้ประเภทนี้ออกให้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการหาที่พักทดแทนเนื่องจากเกิดการจองซ้ำซ้อนหรือมีการเรียกชำระเงินที่ไม่ถูกต้องจากลูกค้า ในกรณีเหล่านี้ ท่านน่าจะได้รับการสื่อสารแยกต่างหากแล้วจากทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

ใบเพิ่มหนี้ - เอกสารเหล่านี้จะออกให้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป แต่ท่านอาจได้รับเอกสารนี้ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไข หากเราพบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้อง หรือพบการจองที่ไม่ถูกต้องรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ เราจะส่งใบเพิ่มหนี้ให้กับท่าน หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด โปรดดาวน์โหลดใบเพิ่มหนี้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ก่อนหน้าโดยเฉพาะ


การขอปรับยอดคอมมิชชั่น

หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้ว ท่านมีเวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดเดือนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลการจองของที่พักในเอกซ์ทราเน็ต และตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลถูกต้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีดำเนินการ โปรดดูจากบทความต่อไปนี้


วิธีชำระใบแจ้งหนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชำระใบแจ้งหนี้ โปรดดูจากบทความต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?