จะจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีท้องถิ่นได้อย่างไร?

มีข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีในท้องถิ่นของท่านใช่ไหม?

เนื่องด้วย Booking.com B.V. เป็นเพียงตัวแทน/เอเยนต์รับจองที่พัก การจองทั้งหมดจึงถือเป็นการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างที่พักของท่านและลูกค้า ดังนั้น ท่านจึงควรศึกษาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระค่าคอมมิชชั่นให้ Booking.com B.V. (คำนวณจากบริการจองออนไลน์) โปรดอิงตามเนื้อหาที่ระบุในข้อ 2.4 ("ข้อตกลงทั่วไป" (General Delivery Terms)) จากสัญญาระหว่างท่านและ Booking.com นอกจากนี้ ท่านควรรับทราบว่ามีภาษีท้องถิ่นและกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมประเภทนี้วิธีที่ดีที่สุดคือสอบถามจากผู้ดูแลบัญชี ที่ปรึกษา หรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อขอทราบข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทั่วไปและภาษีท้องถิ่น

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้