จะเปลี่ยนข้อมูลภาษีของที่พักได้อย่างไร?

ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่านกล่องข้อความเพื่ออัปเดตข้อมูล:1. คลิก "เขียนข้อความใหม่" และเลือกหัวข้อ "ข้อมูลที่พัก" สำหรับหัวข้อของข้อความ จากนั้นเลือก "ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเมือง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" เป็นหัวข้อย่อย2. แจ้งให้เราทราบว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใด จากนั้นคลิก "ส่งข้อความ" เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยหากต้องการดูรายละเอียดการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเลือก "ที่พัก" และเลือกหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้