ตรวจสอบได้อย่างไรว่าใบแจ้งหนี้มีการชำระเงินแล้ว?

Updated 3 เดือน ที่แล้ว

ท่านสามารถดูประวัติใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเรา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "การเงิน"
  2. เลือกหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้" จากรายการย่อย จากนั้นท่านจะเห็นบันทึกการชำระเงิน โดยใบแจ้งหนี้ที่ปรากฏเป็นสีเขียวแสดงว่าใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้รับจากชำระแล้ว ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ยังรอดำเนินการนั้นจะปรากฏเป็นสีแดง

หากท่านตั้งค่าการชำระเงินสำหรับแอคเคาท์โดยการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีเขียวในวันที่เราส่งคำขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากท่าน แต่ถ้าการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติล้มเหลว ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีแดงอีกครั้ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าท่านยังต้องชำระยอดดังกล่าว

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ดึงดูดการจองแบบกระชั้นชิดจากในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยราคาสำหรับมือถือ

ในช่วงที่ดีมานด์ในประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ของเรานี้ การจอง 74% นั้นจะมาจากโทรศัพท์มือถือ ตั้งราคาสำหรับมือถือให้ที่พักของท่านเพื่อเพิ่มอัตราการปรากฏสู่สายตาลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมักจองแบบกระชั้นชิดด้วยเช่นกัน

ตั้งราคาสำหรับมือถือ