ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้การจองที่ถูกยกเลิกไหม?

ข้อสำคัญ: เมื่อใดก็ตามที่ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองที่ลูกค้ายกเลิกหรือไม่เข้าเช็คอิน (แบบไม่สามารถรับเงินคืนได้หรือลูกค้าได้เงินคืนบางส่วน) ท่านต้องจ่ายคอมมิชชั่นสำหรับยอดที่เรียกเก็บไปดังกล่าว จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นในกรณีที่ท่านตัดสินใจยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง รวมถึงแจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอินหรือแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบของเราอย่างถูกต้อง เพราะทำให้เราทราบว่าท่านไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

Booking.com จะเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการจองที่ลูกค้าเข้าพัก และจากการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้* (ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าพักที่ที่พักของท่านหรือไม่ก็ตาม)

โปรดแจ้งให้เราทราบเสมอหากมีการยกเลิกการจองประเภทอื่น ๆ หรือเกิดปัญหาด้านการชำระเงิน เช่น ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ลูกค้ายกเลิกการจอง หรือบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ เพื่อไม่ให้มีการรวมการจองดังกล่าวลงในใบแจ้งหนี้และท่านจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองนั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง ท่านสามารถอ่านบทควาามต่อไปนี้: ฉันสามารถยกเลิกการจองของลูกค้าได้ไหม?

*หมายเหตุ: เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ซึ่งลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง ในกรณีที่ท่านยินยอมยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ลูกค้า เราก็จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นให้เช่นกัน

ขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ที่พักคู่ค้าทราบ โปรดดูที่กล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ตของท่านว่าที่พักของท่านได้รับแจ้งหรือไม่ หากท่านยังไม่ได้รับแจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ ท่านจะได้รับแจ้งก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้