รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

คอมมิชชั่น ใบแจ้งหนี้ และภาษี

ดูว่าท่านต้องชำระคอมมิชชั่นเท่าไร ชำระอย่างไร ยอดชำระรวมภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ และขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้เป็นอย่างไร

ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?