ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

คอมมิชชั่น ใบแจ้งหนี้ และภาษี

ดูว่าท่านต้องชำระคอมมิชชั่นเท่าไร ชำระอย่างไร ยอดชำระรวมภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ และขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้เป็นอย่างไร

ใบแจ้งหนี้สำหรับคู่ค้าซึ่งมีที่พักหลายแห่ง