จะดูใบแจ้งหนี้ของที่พักทั้งหมดที่เปิดให้จองบน Booking.com ได้จากที่ไหนในที่เดียว?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ท่านสามารถดูใบแจ้งหนี้ของที่พักทั้งหมดที่เปิดให้จองกับเราได้ เพียงเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตด้วยแอคเคาท์แบบกลุ่ม

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว โปรดคลิกแท็บ "การเงิน"

ที่หน้าดังกล่าวท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ดูยอดคอมมิชชั่นที่ต้องชำระของที่พักทุกแห่ง
  • ตรวจสอบ ดาวน์โหลด และปรินท์ใบแจ้งหนี้ของที่พักทุกแห่ง
  • ดาวน์โหลดรายละเอียดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดรวมออกมารวมในไฟล์ Excel เดียว
  • ดาวน์โหลดข้อมูลโดยรวมของการจองจากที่พักทุกแห่ง

Is this article helpful?