คอมมิชชั่น ใบแจ้งหนี้ และภาษี

ดูว่าท่านต้องชำระคอมมิชชั่นเท่าไร ชำระอย่างไร ยอดชำระรวมภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ และขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้เป็นอย่างไร

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?