สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีของที่พักได้หรือไม่?

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่านกล่องข้อความเพื่ออัปเดตข้อมูล:

  1. คลิก "เขียนข้อความใหม่" และเลือกหัวข้อ "ข้อมูลที่พัก" สำหรับหัวข้อของข้อความ จากนั้นเลือก "ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเมือง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" เป็นหัวข้อย่อย
  2. แจ้งให้เราทราบว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใด จากนั้นคลิก "ส่งข้อความ" เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการดูรายละเอียดการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเลือก "ที่พัก" และเลือกหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?