สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า VAT ได้หรือไม่?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป เราจึงต้องขอให้ที่พักคู่ค้าทุกท่านตรวจสอบการตั้งค่า VAT และภาษีภายใน 1 กันยายน 2019

กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ไม่สามารถแสดงค่าธรรมเนียมเป็น “ไม่สามารถคำนวณได้” (incalculable) หรือ “ยอดอาจแตกต่างกันไป” (may vary) ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ท่านจะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 1 กันยายน โปรดดูบทความเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่

 

ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่านกล่องข้อความเพื่ออัปเดตข้อมูล:

  1. คลิก "เขียนข้อความใหม่" และเลือกหัวข้อ "ข้อมูลที่พัก" สำหรับหัวข้อของข้อความ จากนั้นเลือก "ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเมือง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" เป็นหัวข้อย่อย
  2. แจ้งให้เราทราบว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใด จากนั้นคลิก "ส่งข้อความ" เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการดูรายละเอียดการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเลือก "ที่พัก" และเลือกหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?