ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น Booking.com รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วหรือยัง?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เราอาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของท่าน โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศของท่าน ในกรณีที่เราไม่ได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านอาจต้องคำนวณและรายงานยอดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองแก่หน่วยงานด้านภาษีในประเทศของท่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งท่านเรียกเก็บจากลูกค้า:

ค่าคอมมิชชั่นที่เราเรียกเก็บจากท่านคำนวณจากยอดรวมของการจองที่ท่านได้รับ โดยยอดดังกล่าวอาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดติดต่อหน่วยงานด้านภาษีในประเทศของท่าน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?