วิธีเปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นที่ชำระกับการจองที่ได้รับ

ด้านล่างนี้เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นในการกระทบยอด (reconcile) ค่าคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้ของ Booking.com กับการจองที่ท่านได้รับ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่อไปนี้ได้

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบว่ายอดคอมมิชชั่นที่ต้องชำระสอดคล้องกับรายได้จากการจองที่ท่านได้รับหรือไม่

TH_How_to_compare1.png

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้