สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีของที่พักได้หรือไม่?

Updated 4 เดือน ที่แล้ว

ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่านกล่องข้อความเพื่ออัปเดตข้อมูล:

  1. คลิก "เขียนข้อความใหม่" และเลือกหัวข้อ "ข้อมูลที่พัก" สำหรับหัวข้อของข้อความ จากนั้นเลือก "ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเมือง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" เป็นหัวข้อย่อย
  2. แจ้งให้เราทราบว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใด จากนั้นคลิก "ส่งข้อความ" เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการดูรายละเอียดการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดเลือก "ที่พัก" และเลือกหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี/ค่าธรรมเนียม"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

อัปเดตเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านโคโรน่าไวรัส

คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ล่าสุดเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส

เรียนรู้เพิ่มเติม