การเปิดให้จองที่พักอีกครั้งหลังชำระใบแจ้งหนี้ล่าช้า

อัปเดตเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

หากที่พักของท่านถูกปิดจองโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ท่านจะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อชำระยอดที่ค้างชำระดังกล่าวเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อดำเนินการดังนี้แล้ว ท่านก็จะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ผ่านเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


การชำระใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

การชำระใบแจ้งหนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการชำระเงินออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินทุกครั้ง เนื่องจากเราต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินของท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันทำการก่อนที่เราจะได้รับยอดชำระจากท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านดำเนินการกับธุรกรรมรวดเร็วเพียงใด

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ว่าจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเมื่อไร

 

ท่านสามารถดูคำแนะนำในการชำระเงินได้จากตัวใบแจ้งหนี้เอง หรือดูในเอกซ์ทราเน็ตโดยไปที่การเงิน จากนั้นเลือกข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน 

ใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะเป็นตัดหนี้สูญจะถือว่ายังคงมียอดที่ต้องชำระ แม้ว่าใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะไม่ปรากฏในหน้ายอดค้างชำระ แต่ก็ยังต้องมีการชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ของที่พักท่านมีการขอปรับยอดคอมมิชชั่นที่รอดำเนินการอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระยอดค้างชำระเรียบร้อยก่อนวันครบกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก หากการขอปรับยอดคอมมิชชั่นดังกล่าวได้รับการยอมรับ ท่านจะได้รับใบลดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกครั้งถัดไป ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบลดหนี้และวิธีการใช้งานได้ที่บทความนี้ 


การเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง

เมื่อเราได้รับยอดชำระจากท่านและใบแจ้งหนี้ในแอคเคาท์ของท่านไม่ได้มีสถานะค้างชำระอีกต่อไป ท่านก็จะได้รับข้อความทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตซึ่งแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้แล้ว นอกจากนี้ ท่านจะเห็นปุ่มเปิดให้จองที่พักของท่านในหน้าหลักของเอกซ์ทราเน็ต ซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่อเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งว่าตอนนี้ที่พักของท่านเปิดรับการจองใหม่ ๆ แล้ว 

หากการดำเนินการกับยอดชำระของท่านใช้เวลานานกว่าเวลาดำเนินการตามปกติของธนาคารในประเทศของท่าน โปรดแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต โดยเลือกหัวข้อ “ใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อยเป็น “การเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง” โดยอาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีการให้ข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินไว้ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ายอดชำระใดเป็นของท่าน 

สำหรับที่พักคู่ค้าที่ Booking.com อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายเนื่องจากการไม่ชำระเงิน เราอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดให้รับจองอีกครั้ง โดยปกติแล้วจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวในข้อความสื่อสารที่ส่งจาก Booking.com 

โปรดทราบว่าที่พักคู่ค้าบางรายอาจต้องเปลี่ยนไปใช้การชำระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติจึงจะสามารถเปิดให้จองที่พักของตนได้อีกครั้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรา ก่อนที่เราจะให้ที่พักของท่านเปิดรับการจองอีกครั้งได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหนังสือยินยอมที่มีผลสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ โดยการดำเนินการเช่นนี้เป็นไปเพื่อจำกัดโอกาสที่จะเกิดการชำระเงินล่าช้า 


กรณีที่พักถูกปิดรับการจองโดยไม่ทราบสาเหตุ

หากที่พักของท่านถูกปิดรับการจองเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต หากที่พักของท่านถูกปิดรับการจองโดยไม่มีการแจ้งข้อมูล โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือ 


วิธีที่ช่วยไม่ให้ถูกปิดรับการจองชั่วคราว

เพื่อให้แน่ใจว่าที่พักของท่านสามารถเปิดรับการจองใหม่ ๆ ได้ ท่านจะต้องชำระใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นภายใน 14 วันหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้นั้น ๆ

หากมีเหตุผลสำคัญที่ทำให้การชำระเงินล่าช้า โปรดชี้แจงสถานการณ์ของท่านก่อนครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้โดยติดต่อทีมช่วยเหลือของเรา เพียงดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกกล่องข้อความ จากนั้นเลือกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com
  3. คลิกดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ
  4. คลิกใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น แล้วเลือกอื่น ๆ

เราจะส่งการแจ้งเตือนการปิดรับการจองไปยังกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตของท่านเสมอในกรณีที่ที่พักของท่านเสี่ยงต่อการถูกปิดรับการจอง 

หากท่านชำระเงินในวันสุดท้ายก่อนการปิดรับการจอง ระบบอาจจะยังคงปิดรับการจองสำหรับที่พักของท่าน เนื่องจากต้องรอดำเนินการด้านการชำระเงิน ดังนั้นโปรดคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้กว่าที่ยอดชำระจากท่านจะมาถึงเรา และดำเนินการเพื่อให้เราได้รับเงินทันเวลา

หากท่านประสบปัญหาใด ๆ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่การเข้าถึงเอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?