การเปิดให้จองที่พักอีกครั้งหลังชำระใบแจ้งหนี้ล่าช้า

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

หากที่พักของท่านถูกปิดรับการจองโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ท่านจะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อชำระยอดที่ค้างชำระดังกล่าวเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อดำเนินการดังนี้แล้ว ท่านก็จะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ผ่านเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


การชำระใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

ท่านสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้หลายวิธีโดยอ่านข้อมูลได้จากบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินไว้เสมอ เนื่องจากเราต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินของท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนที่เราจะได้รับยอดชำระ ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านดำเนินการธุรกรรมรวดเร็วเพียงใด

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เรา ทว่ามีข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

  • ท่านชำระเงินพร้อมกันหลายรายการให้ที่พักมากกว่า 1 แห่ง กรณีนี้ท่านต้องส่งข้อมูลยืนยันพร้อมรายละเอียดการจัดสรรการชำระเงินมาให้เรา
  • เราขอไว้อย่างชัดเจนว่าท่านต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้

ท่านสามารถดูคำแนะนำในการชำระเงินได้จากตัวใบแจ้งหนี้เองหรือในเอกซ์ทราเน็ต โดยไปที่การเงิน - ข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน  ในกรณีที่ชำระใบแจ้งหนี้โดยการโอนผ่านธนาคาร โปรดอย่าลืมระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้มาด้วยเสมอเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน เนื่องจากเราต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินของท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการก่อนที่เราจะได้รับยอดชำระจากท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านดำเนินการกับธุรกรรมรวดเร็วเพียงใด

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เรา ทว่ามีข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

  • ท่านชำระเงินพร้อมกันหลายรายการให้ที่พักมากกว่า 1 แห่ง กรณีนี้ท่านต้องส่งข้อมูลยืนยันพร้อมรายละเอียดการจัดสรรการชำระเงินมาให้เรา
  • เราขอไว้อย่างชัดเจนว่าท่านต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้

ในกรณีที่ที่พักของท่านส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับยอดคอมมิชชั่นดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงกำหนดที่จะถูกปิดรับการจองชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องเกิดการชะงักงัน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอปรับยอดคอมมิชชั่นและวิธีจัดการเรื่องนี้ได้ที่นี่


การเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง

เมื่อเราได้รับยอดชำระจากท่านและใบแจ้งหนี้ในแอคเคาท์ของท่านไม่ได้มีสถานะค้างชำระอีกต่อไป ท่านก็จะได้รับข้อความทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตซึ่งแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้แล้ว นอกจากนี้ท่านจะเห็นปุ่มเปิดให้จองที่พักของท่านในหน้าหลักของเอกซ์ทราเน็ต ซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่อเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งว่าตอนนี้ที่พักของท่านเปิดรับการจองใหม่ ๆ แล้ว 

หากการดำเนินการกับยอดชำระของท่านใช้เวลานานกว่าเวลาดำเนินการตามปกติของธนาคารในประเทศของท่าน โปรดแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต โดยเลือกหัวข้อ “ใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อยเป็น “การเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง” โดยอาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีการให้ข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินไว้ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ายอดชำระใดเป็นของท่าน 

สำหรับที่พักคู่ค้าที่ Booking.com อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายเนื่องจากการไม่ชำระเงิน เราอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดให้จองอีกครั้ง โดยปกติแล้วจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในข้อความสื่อสารที่ส่งให้จาก Booking.com เกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว 

โปรดทราบว่าที่พักคู่ค้าบางรายอาจต้องเปลี่ยนไปใช้การชำระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติจึงจะสามารถเปิดให้จองอีกครั้งได้ สิ่งนี้เป็นไปตาม GDT ของเรา และก่อนที่เราจะเปิดให้ที่พักของท่านเปิดรับการจองอีกครั้งได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติที่ใช้การได้  โดยการดำเนินการเช่นนี้เป็นไปเพื่อจำกัดโอกาสที่จะเกิดการชำระเงินล่าช้า หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักบัญชีอัตโนมัติ โปรดไปที่บทความต่อไปนี้


ที่พักถูกปิดรับการจองโดยไม่ทราบสาเหตุ

หากที่พักของท่านถูกปิดรับการจองเนื่องจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตเสมอ หากที่พักของท่านถูกปิดรับการจองโดยไม่มีการแจ้งข้อมูล โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือ 


วิธีที่ช่วยไม่ให้ถูกปิดรับการจองชั่วคราว

เพื่อให้แน่ใจว่าที่พักของท่านจะได้รับการจองใหม่ ๆ อยู่เสมอ ท่านจำเป็นต้องชำระใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นภายใน 14 วันหลังจากที่การจองนั้น ๆ เข้ามา หากต้องการทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น โปรดอ่านบทความนี้  

หากมีเหตุผลสำคัญที่ทำให้การชำระเงินล่าช้า โปรดชี้แจงสถานการณ์ของท่านโดยติดต่อทีมช่วยเหลือทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต (เลือกหัวข้อ “ใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น”) ก่อนครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้ 

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเรื่องการปิดรับการจองชั่วคราวไปยังกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตเสมอเพื่อแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบถึงความเสี่ยงที่จะถูกปิดรับการจอง สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้กว่าที่ยอดชำระจากท่านจะมาถึงเรา โดยเราใคร่ขอให้ท่านอย่าชำระใบแจ้งหนี้ในวันที่จะถูกปิดรับการจองชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ที่พักของท่านยังคงเปิดรับการจองต่อไปได้  

หากท่านไม่สามารถเข้าเอกซ์ทราเน็ตได้ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?