การเปิดให้จองที่พักอีกครั้งหลังชำระใบแจ้งหนี้ล่าช้า

อัปเดตเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

หากที่พักของท่านถูกปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ท่านจะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อชำระยอดที่ค้างชำระอยู่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วก็จะสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้ผ่านเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


การชำระใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

ท่านสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้หลายวิธีโดยอ่านข้อมูลได้จากบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินไว้เสมอ เนื่องจากเราต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินของท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนที่เราจะได้รับยอดชำระ ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของท่านดำเนินการธุรกรรมรวดเร็วเพียงใด

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เรา ทว่ามีข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

  • ท่านชำระเงินพร้อมกันหลายรายการให้ที่พักมากกว่า 1 แห่ง กรณีนี้ท่านต้องส่งข้อมูลยืนยันพร้อมรายละเอียดการจัดสรรการชำระเงินมาให้เรา
  • เราขอไว้อย่างชัดเจนว่าท่านต้องส่งเอกสารการชำระเงินมาให้

การเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง

เมื่อเราได้รับยอดที่ค้างชำระ ท่านก็จะได้รับข้อความทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตซึ่งแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้แล้ว นอกจากนี้ท่านก็จะเห็นปุ่มเปิดให้จองที่พักของท่านในหน้าหลักของเอกซ์ทราเน็ต ซึ่งท่านสามารถคลิกปุ่มเพื่อเปิดให้จองที่พักอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อท่านเปิดให้จองที่พักอีกครั้ง ก็จะได้รับข้อความแจ้งว่าตอนนี้ที่พักของท่านเปิดรับการจองแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?