ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบได้อย่างไรว่าใบแจ้งหนี้มีการชำระเงินแล้ว?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ท่านสามารถดูประวัติใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเรา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "การเงิน"
  2. เลือกหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้" จากรายการย่อย จากนั้นท่านจะเห็นบันทึกการชำระเงิน โดยใบแจ้งหนี้ที่ปรากฏเป็นสีเขียวแสดงว่าใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้รับจากชำระแล้ว ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ยังรอดำเนินการนั้นจะปรากฏเป็นสีแดง

หากท่านตั้งค่าการชำระเงินสำหรับแอคเคาท์โดยการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีเขียวในวันที่เราส่งคำขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากท่าน แต่ถ้าการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติล้มเหลว ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเป็นสีแดงอีกครั้ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าท่านยังต้องชำระยอดดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?