การขอปรับยอดคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้

อัปเดตเมื่อ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ที่พักคู่ค้าได้รับใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นซึ่งคำนวณจากการจองต่าง ๆ ที่สะสมมาในช่วงเดือนก่อนหน้า ที่พักคู่ค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจองแต่ละรายการภายใน 48 ชั่วโมงนับจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้ที่พักเป็นยอดที่ถูกต้อง 

หลังมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว หากท่านเชื่อว่าที่พักถูกเรียกชำระเงินอย่างไม่ถูกต้อง ท่านก็สามารถแจ้งเรื่องนี้เพื่อขอปรับยอดคอมมิชชั่นกับทางเราได้


เนื้อหาในบทความนี้


วิธีป้องกันไม่ให้ใบแจ้งหนี้มีข้อมูลไม่ถูกต้อง

การขอและรอใบลดหนี้นั้นใช้เวลานาน ท่านจึงควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใบแจ้งหนี้มีข้อมูลไม่ถูกต้อง:

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันเวลา
  หากการจองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่านควรแจ้งทางเอกซ์ทราเน็ตภายใน 48 ชั่วโมงหลังเช็คเอาท์เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้องในการออกใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น สิ่งนี้รวมถึงการแจ้งในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินและกรณีที่การจองถูกยกเลิก หากท่านไม่ได้แจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ลูกค้าก็จะยังคงเขียนรีวิวได้ ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่าการจองดังกล่าวใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว อ่านบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยสิ่งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรา หากไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 48 ชั่วโมงหลังเช็คเอาท์ ท่านจะถูกเรียกเก็บคอมมิชชั่นเต็มจำนวนตามการจองเดิม ทั้งนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์หากท่านไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านทางเอกซ์ทราเน็ต
 • แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้
  กรณีที่ไม่ได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่จองแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ท่านจะต้องแจ้งว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้ หากท่านไม่ได้แจ้ง เราก็จะเรียกเก็บคอมมิชชั่นของการจองนั้นจากท่าน

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้:
 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกการจอง
 3. คลิกชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจองที่ต้องการ จากนั้นเลือกแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

วิธีการขอปรับยอดในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและขอใบลดหนี้

หากท่านเชื่อว่าที่พักของท่านได้รับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นและขอรับใบลดหนี้ในเอกซ์ทราเน็ตสำหรับการจองที่จองเข้ามาในช่วง 3 เดือนล่าสุดได้ ทั้งนี้ เราไม่รับประกันว่าจะยอมรับคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นดังกล่าว

หากต้องการส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกเอกสารสรุปการจอง
 3. เลือกช่วงเวลาการออกใบแจ้งหนี้
 4. ค้นหาการจองที่ต้องการขอปรับยอดคอมมิชชั่น และเลือกการจองดังกล่าว
 5. ทำเครื่องหมายในช่องใต้หัวข้อขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 6. คลิกขอปรับยอดคอมมิชชั่นสำหรับการจองในคอลัมน์หมายเหตุ
 7. เลือกเหตุผลในการขอปรับยอด ระบุรายละเอียด และกรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ
 8. คลิกถัดไป
 9. ตรวจสอบคำขอของท่าน จากนั้นคลิกที่ส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น

เราอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วันทำการเพื่อดำเนินการกับคำขอของท่าน โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ตเมื่อเราดำเนินการเรื่องนี้ ระหว่างนี้ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด

หากคำขอปรับยอดได้รับการอนุมัติและเรายืนยันแล้วว่าเราต้องแก้ไขใบแจ้งหนี้ และเราจะออกใบลดหนี้ให้ ใบลดหนี้จะแสดงจำนวนเงินที่จะหักจากใบแจ้งหนี้เดิม โปรดทราบว่าท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้เฉพาะการจองที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบลดหนี้ โปรดอ่านบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
หากคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นถูกปฏิเสธ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต และสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ท่านขอปรับยอดนี้ ท่านควรชำระเต็มจำนวนตามเดิมก่อนถึงกำหนดชำระ 


วิธีดูสถานะคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น

หากต้องการดูสถานะคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นของท่าน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกเอกสารสรุปการจอง
 3. เลือกช่วงเวลาการออกใบแจ้งหนี้
 4. ค้นหาการจองที่ท่านขอปรับยอดคอมมิชชั่นและสังเกตสถานะทางด้านขวาของรายการ
 5. เมื่อส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นแล้ว ท่านจะสามารถดูวันที่ จำนวนเงิน และจำนวนการจองที่ท่านส่งมาได้จากส่วนสถานะนี้

สถานะคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น:

สถานะของคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นอาจแสดงพร้อมไอคอนใดไอคอนหนึ่งจาก 3 รายการด้านล่างนี้:

 • คำขอปรับยอดคอมมิชชั่นอยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 14 วันทำการ
 • คำขอปรับยอดคอมมิชชั่นถูกปฏิเสธ 
 • คำขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับใบลดหนี้ โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบลดหนี้ได้ที่นี่ 

วิธีขอปรับยอดคอมมิชชั่นใบแจ้งหนี้อื่น ๆ

หากท่านได้รับใบแจ้งหนี้อีกรายการ (ที่ไม่เกี่ยวกับคอมมิชชั่น) และมีหลักฐานว่าการออกใบแจ้งหนี้นั้นไม่ถูกต้อง ท่านสามารถส่งคำขอปรับยอดนี้ให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยส่งข้อความถึงเราในกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?