การชำระใบแจ้งหนี้

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราส่งใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นให้ที่พักคู่ค้าทุกรายทางอีเมลในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน ซึ่งท่านสามารถดูใบแจ้งหนี้ปัจจุบันและก่อนหน้าได้เช่นกันในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงเป็นสีเขียวนั้นชำระเงินแล้ว ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ชำระเงินจะแสดงเป็นสีแดง เอกสารที่มีการตัดหนี้สูญหรือถูกส่งไปยังฝ่ายกฎหมายของเราจะแสดงเป็นสีดำ


เนื้อหาในบทความนี้


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของท่าน

ใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นจะปรากฏในเอกซ์ทราเน็ตที่หัวข้อการเงิน จากนั้นคลิกที่แท็บใบแจ้งหนี้ และเราจะส่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าวถึงท่านทางอีเมลในช่วงสัปดาห์แรกของทุกเดือน ท่านสามารถดูอีเมลผู้รับได้ที่หัวข้อการติดต่อในส่วนการตั้งค่าแอคเคาท์ ที่พักของท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับทุกการจองที่เช็คเอาท์ในช่วงเดือนก่อนหน้า หากต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่ามีการจองใดบ้างที่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ของท่าน โปรดอ่านบทความนี้

กำหนดชำระเงินนั้นจะอยู่ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้เสมอ ท่านสามารถดูข้อมูลขั้นตอนการชำระเงินได้ในใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะมีข้อมูลธนาคารของ Booking.com รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่หัวข้อการเงิน - ข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน โดยจะมีวิธีชำระเงินหลายแบบให้บริการทั่วโลก แต่วิธีที่ใช้กันบ่อยที่สุดก็คือการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินทางออนไลน์ และการหักบัญชีอัตโนมัติ 

โปรดทราบว่า ที่พักคู่ค้าในบางพื้นที่อาจได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีสินค้าและบริการ (GST) แยกต่างหาก 


การชำระใบแจ้งหนี้

การชำระเงินที่ Booking.com ช่วยอำนวยความสะดวก

ในประเทศส่วนใหญ่ หาก Booking.com ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้กับท่าน ท่านก็จะไม่ต้องชำระใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นเอง เนื่องจากยอดดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดชำระสุดท้ายโดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ที่ใบแจ้งหนี้ของท่าน 

สำหรับผู้ใช้ Stripe โปรดทราบว่าท่านจะได้รับยอดเงินรวมของการจอง โดยจะมีการออกใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นแยกต่างหาก และท่านจะต้องชำระให้กับ Booking.com 

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลวิธีชำระเงิน โปรดดูที่ใบแจ้งหนี้ของท่าน นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรอบใบแจ้งหนี้จะแสดงในใบแจ้งหนี้ของท่านด้วยเช่นกัน 

การชำระเงินที่คู่ค้าเป็นผู้ดูแลจัดการ

ท่านสามารถดูข้อมูลวิธีชำระเงินของท่านได้ที่แท็บการเงิน - ข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน ในหน้านี้ท่านจะพบข้อมูลการชำระเงิน

หากท่านชำระเงินด้วยตนเองโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดอย่าลืมระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับเรา เพราะทำให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินจากท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

หากท่านตั้งค่าการหักบัญชีอัตโนมัติไว้กับแอคเคาท์ เราก็จะหักยอดชำระโดยอัตโนมัติทุกเดือน ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้วจะแสดงเป็นสีเขียวในวันที่เราส่งคำขอเรียกชำระเงินไปยังธนาคารของท่าน แต่หากหักบัญชีอัตโนมัติไม่สำเร็จ ใบแจ้งหนี้ก็จะแสดงเป็นสีแดงอีกครั้ง จากนั้นท่านจะต้องติดต่อธนาคารของท่านเพื่อหาสาเหตุที่การชำระเงินล้มเหลว และโปรดอย่าลืมชำระเงินโดยเร็วที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักบัญชีอัตโนมัติได้โดยอ่านบทความนี้

การแสดงสถานะในเอกซ์ทราเน็ตว่าชำระเงินแล้วอาจใช้เวลา 2-3 วันทำการ ดังนั้นใบแจ้งหนี้จึงอาจยังแสดงเป็นสีแดงไปอีก 2-3 วันหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินถึงเราแต่อย่างใด เว้นแต่ว่าแผนกการเงินของเราจะขอให้ทำเช่นนั้น

หากท่านมีที่พักหลายแห่งและมีการชำระเงินสำหรับกลุ่มที่พัก โปรดดูที่บทความนี้ 


การตรวจสอบหรืออัปเดตวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน

หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันและข้อมูลธนาคารของท่าน ให้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกการเงิน จากนั้นเลือกข้อมูลธนาคาร โดยท่านจะสามารถดูข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านใช้รับยอดชำระ รวมถึงบัญชีธนาคารที่ท่านใช้ในการชำระเงินกรณีที่ท่านชำระด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ

หากท่านชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ ก็สามารถอัปเดตวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออัปเดตข้อมูลธนาคารได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกข้อมูลธนาคารหรือการตั้งค่าด้านการเงิน
  3. คลิกแก้ไขข้อมูลธนาคารในหน้าข้อมูลธนาคาร

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีชำระเงิน ก็สามารถส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต เลือกหัวข้อใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น และเลือกหัวข้อย่อยอื่น ๆ พนักงานของเราจะติดต่อกลับพร้อมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินที่ใช้บริการได้ในประเทศของท่าน เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ การชำระเงินทางออนไลน์ หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในท้องถิ่น


การแก้ไขใบแจ้งหนี้

หากมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ใบแจ้งหนี้แสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง เราจะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ให้ท่านแต่อย่างใด ใบแจ้งหนี้เดิมจะยังคงมีผล แต่เราจะออกเอกสารแยกต่างหากที่มียอดเงินให้หักหรือบวกเพิ่มจากใบแจ้งหนี้เดิม โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

โปรดทราบว่าใบลดหนี้ไม่สามารถใช้คืนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ แต่สามารถนำมาใช้ชำระใบแจ้งหนี้ในอนาคตได้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าใบลดหนี้ทำงานอย่างไรได้ที่บทความนี้ หากท่านได้รับใบเพิ่มหนี้ โปรดดำเนินการตามคำแนะนำในใบเพิ่มหนี้ดังกล่าว 


สถานะใบแจ้งหนี้ของท่าน (คอลัมน์สถานะ)

เมื่อตรวจดูสถานะใบแจ้งหนี้ ท่านจะพบสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากใบแจ้งหนี้ขึ้นเป็น “ชำระแล้ว” ก็หมายความว่าท่านได้ชำระใบแจ้งหนี้ครบเต็มจำนวนแล้ว
  • หากใบแจ้งหนี้ขึ้นเป็น “กำหนดชำระภายในวันที่ เดือน ปี” ก็หมายความว่าท่านยังไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้และมีกำหนดที่จะต้องชำระ โดยใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ (หรือมีกำหนดที่จะต้องชำระ) จะแสดงในส่วน “ยอดค้างชำระ”
  • หากใบแจ้งหนี้ขึ้นเป็น “ค้างชำระ (กำหนดชำระภายในวันที่ เดือน ปี)” ก็หมายความท่านมียอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้อยู่ และหากไม่ชำระยอดดังกล่าวก็อาจส่งผลให้มีการระงับแอคเคาท์ของท่านจากทางเว็บไซต์
  • หากใบแจ้งหนี้ขึ้นเป็น “ท่านชำระแล้ว X จาก X” ก็หมายความว่าท่านได้ชำระยอดใบแจ้งหนี้ไปแล้วเพียงบางส่วน หรือหากท่านขอใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ ก็จะเห็นยอดคงเหลือในส่วน “ยอดรวมที่ต้องชำระ” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ชำระใบแจ้งหนี้ครบเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด
  • หากใบแจ้งหนี้ขึ้นเป็น “ตัดหนี้สูญ” ก็หมายความว่าท่านไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ดังกล่าวตามวันที่กำหนด และเป็นผลให้ที่พักของท่านถูกปิดให้บริการบนแพลตฟอร์มของเราอย่างถาวร เมื่อเราได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระ และเมื่อใบแจ้งหนี้เหล่านั้นขึ้นเป็น “ชำระแล้ว” ท่านก็จะสามารถเปิดที่พักของท่านให้จองได้อีกครั้ง หรือพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเปิดให้จองอีกครั้ง อ่านบทความนี้เพื่อดูวิธีเปิดที่พักอีกครั้ง 

โปรดทราบว่า เมื่อใบแจ้งหนี้แสดงเป็นสีดำ ก็จะชำระได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?