การชำระใบแจ้งหนี้

อัปเดตเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เราส่งใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นให้ที่พักคู่ค้าทุกรายทางอีเมลในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน ซึ่งท่านสามารถดูใบแจ้งหนี้ปัจจุบันและก่อนหน้าได้เช่นกันในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ เอกสารที่แสดงเป็นสีเขียวนั้นชำระเงินแล้ว ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ชำระเงินจะแสดงเป็นสีแดง เอกสารที่มีการตัดหนี้สูญหรือถูกส่งไปยังฝ่ายกฎหมายของเราจะแสดงเป็นสีดำ


เนื้อหาในบทความนี้

  1. การชำระใบแจ้งหนี้
  2. การตรวจสอบหรืออัปเดตวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน
  3. การแก้ไขใบแจ้งหนี้
  4. การจัดการใบแจ้งหนี้ที่แสดงเป็นสีดำ

การชำระใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นจะส่งถึงท่านทางอีเมลในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน และจะมีกำหนดชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้เสมอ ท่านสามารถดูข้อมูลขั้นตอนการชำระเงินได้ในใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะมีข้อมูลธนาคารของ Booking.com รวมอยู่ด้วย โดยจะมีวิธีชำระเงินหลายแบบให้บริการทั่วโลก แต่วิธีที่ใช้กันบ่อยที่สุดก็คือการโอนเงินผ่านธนาคารและการหักบัญชีอัตโนมัติ 

หากท่านชำระเงินด้วยตนเองโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดอย่าลืมระบุ ID ที่พักและหมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับเรา เพราะทำให้ทราบว่าเป็นการชำระเงินจากท่านและจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

หากท่านตั้งค่าการหักบัญชีอัตโนมัติไว้กับแอคเคาท์ เราก็จะหักยอดชำระโดยอัตโนมัติทุกเดือน ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้วจะแสดงเป็นสีเขียวในวันที่เราส่งคำขอเรียกชำระเงินไปยังธนาคารของท่าน แต่หากหักบัญชีอัตโนมัติไม่สำเร็จ ใบแจ้งหนี้ก็จะแสดงเป็นสีแดงอีกครั้ง จากนั้นท่านจะต้องติดต่อธนาคารของท่านเพื่อหาสาเหตุที่การชำระเงินล้มเหลว และโปรดอย่าลืมชำระเงินโดยเร็วที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักบัญชีอัตโนมัติได้โดยอ่านบทความนี้

การแสดงสถานะในเอกซ์ทราเน็ตว่าชำระเงินแล้วอาจใช้เวลา 2-3 วันทำการ ดังนั้นใบแจ้งหนี้จึงอาจยังแสดงเป็นสีแดงไปอีก 2-3 วันหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินถึงเราแต่อย่างใด เว้นแต่ว่าแผนกการเงินของเราจะขอให้ทำเช่นนั้น


การตรวจสอบหรืออัปเดตวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน

หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันและข้อมูลธนาคารของท่าน ให้เข้าสู่ระบบและคลิกการเงิน จากนั้นเลือกข้อมูลธนาคาร โดยท่านจะสามารถดูข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านใช้รับยอดชำระ รวมถึงบัญชีธนาคารที่ท่านใช้ในการชำระเงินกรณีที่ท่านชำระด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ

หากท่านชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ ก็สามารถอัปเดตวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออัปเดตข้อมูลธนาคารได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกการเงินและเลือกข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  3. คลิกแก้ไขข้อมูลธนาคารในหน้าข้อมูลธนาคาร หรือคลิกที่นี่เพื่ออัปเดตข้อมูลธนาคารที่หน้าข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีชำระเงิน ก็สามารถส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต เลือกหัวข้อการเงิน (ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน) และเลือกหัวข้อย่อยเป็นใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น ทีมงานแผนกการเงิน (Credit Control) ของเราจะติดต่อกลับพร้อมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินที่ใช้บริการได้ในประเทศของท่าน เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ การชำระเงินทางออนไลน์ หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในท้องถิ่น


การแก้ไขใบแจ้งหนี้

หากมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ใบแจ้งหนี้แสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง เราจะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ให้ท่านแต่อย่างใด ใบแจ้งหนี้เดิมจะยังคงมีผล แต่เราจะออกเอกสารแยกต่างหากที่มียอดเงินให้หักหรือบวกเพิ่มจากใบแจ้งหนี้เดิม โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดทราบว่าใบลดหนี้ไม่สามารถใช้คืนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ แต่สามารถนำมาใช้ชำระใบแจ้งหนี้ในอนาคตได้


การจัดการใบแจ้งหนี้ที่แสดงเป็นสีดำ

หากใบแจ้งหนี้แสดงเป็นสีดำ ก็หมายความว่าท่านไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ดังกล่าว และเป็นผลให้ที่พักของท่านถูกปิดบนแพลตฟอร์มของเราจนถึงตอนนี้ เมื่อเราได้รับยอดชำระเต็มจำนวนสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระ และเมื่อใบแจ้งหนี้เหล่านั้นแสดงเป็นสีเขียวแล้ว ท่านก็จะสามารถเปิดที่พักของท่านได้อีกครั้ง อ่านบทความนี้เพื่อดูวิธีเปิดที่พักอีกครั้ง

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมด โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกการเงิน จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่แสดงเป็นสีแดงหรือสีดำคือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เมื่อใบแจ้งหนี้แสดงเป็นสีดำ ก็จะชำระได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?