ฉันจะชำระใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?

Updated 6 months ที่แล้ว
บันทึก

เราจะส่งใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นถึงท่านผ่านทางอีเมลในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ในระบบเอกซ์ทราเน็ต โดยท่านจะพบข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อ "การเงิน" โดยเลือกที่ "ใบแจ้งหนี้"

ท่านจะต้องชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้เสมอ โดยสามารถตรวจสอบวิธีชำระเงินและข้อมูลธนาคารปัจจุบันของท่านได้ที่แท็บ "การเงิน" ในหัวข้อ "ข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน" โดยดูข้อมูลที่ "ข้อมูลการชำระเงิน" นอกจากนี้ ท่านจะพบคำแนะนำด้านการชำระใบแจ้งหนี้อีกด้วย

หากวิธีการชำระเงินปัจจุบันของท่านคือ การหักบัญชีอัตโนมัติ (ปัจจุบันยังไม่มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติในประเทศไทย) เราจะเรียกชำระจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านบทความ: "หากเลือกชำระใบแจ้งหนี้ด้วยวิธีการหักบัญชีอัตโนมัติ กระบวนการหักบัญชีอัตโนมัติจะใช้เวลาเท่าใดหลังจากที่ฉันได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว?"

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีชำระเงิน โปรดส่งข้อความถึงเราผ่านทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตของท่าน โดยเลือกหัวข้อ "การเงิน (ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน)"

Is this article helpful?