ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

ประเภทของใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่อาจมีการออกให้ท่านนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน นอกจากใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นแล้ว ท่านยังอาจได้รับใบแจ้งหนี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้จากการร้องเรียนของลูกค้า ใบแจ้งหนี้จากการแจ้งข้อมูลผิดพลาด ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นรายเดือนที่ออกให้กับท่าน โปรดอ่านบทความนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมมิชชั่นของเรา


เนื้อหาในบทความนี้:


ข้อมูลทั่วไป

 

ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะส่งให้ทางอีเมล ท่านสามารถดูและดาวน์โหลดได้ทางเอกซ์ทราเน็ต หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยดำเนินการต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. ไปที่กล่องข้อความ และคลิกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com 
  3. เลือกติดต่อเราในเมนูดรอปดาวน์ แล้วคลิกที่เขียนข้อความใหม่หรือดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ
  4. เลือกหัวข้อการจอง และเลือกหัวข้อย่อยเป็นอื่น ๆ

ใบแจ้งหนี้จากการร้องเรียนของลูกค้า

 

ใบแจ้งหนี้จากการร้องเรียนของลูกค้านั้นจะออกให้ในกรณีที่มีการย้ายที่พัก การจองซ้ำซ้อน (กล่าวคือ การจองเกินจำนวนจัดสรร) การเรียกชำระเงินไม่ถูกต้อง หรือมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยใบแจ้งหนี้นี้จะออกให้เดือนละครั้ง

หากท่านได้รับใบแจ้งหนี้จากการร้องเรียนของลูกค้า ท่านก็จะได้รับข้อความทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตจากบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเรียกชำระเงินเพิ่มเติม โดยใบแจ้งหนี้ดังกล่าวจะมีคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุผลในการออกใบแจ้งหนี้นั้น ตลอดจนหมายเลขการจองที่เกี่ยวข้องด้วย


ใบแจ้งหนี้จากการแจ้งข้อมูลผิดพลาด

 

ใบแจ้งหนี้จากการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีการออกให้เมื่อมีการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่เข้าเช็คอิน โดยใบแจ้งหนี้นี้จะออกให้เดือนละครั้ง 

เมื่อแจ้งสถานะการจองเป็น “ไม่เข้าเช็คอิน” ลูกค้าก็จะได้รับข้อความให้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย หากลูกค้าแจ้งว่าได้เข้าพักในที่พัก หรือมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองแล้ว ก็จะมีการเรียกเก็บคอมมิชชั่นสำหรับใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โดยใบแจ้งหนี้จะรวมหมายเลขการจองที่มีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดไว้ด้วย 


ใบเพิ่มหนี้

 

ใบเพิ่มหนี้นั้นจะออกให้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน/ยกเลิกการจอง แต่ลูกค้าได้มาเข้าพัก นอกจากนี้ จะมีการออกใบเพิ่มหนี้หากการจองถูกยกเลิกบนแพลตฟอร์มของเราและเปลี่ยนเป็นการจองกับที่พักโดยตรงแทน ในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บคอมมิชชั่น โดยใบแจ้งหนี้นี้จะออกให้เดือนละครั้ง  

ใบแจ้งหนี้ประเภทนี้คล้ายคลึงกับใบแจ้งหนี้ที่ออกให้เมื่อมีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่เข้าเช็คอิน นอกจากนี้ ใบแจ้งหนี้จะแสดงเป็น “ใบเพิ่มหนี้” ในหน้าการเงินของเอกซ์ทราเน็ตอีกด้วย พร้อมทั้งมีหมายเลขของการจองที่เกี่ยวข้อง 

ในบางกรณีที่พบได้ไม่บ่อยนัก จะมีการออกใบเพิ่มหนี้เพิ่มเติม เมื่อมีหลักฐานที่แน่นหนาว่ามีรูปแบบการเลี่ยงไม่จ่ายคอมมิชชั่นเกิดขึ้น ใบแจ้งหนี้ประเภทนี้ไม่สามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้และจะออกให้ทุก ๆ 3 เดือน โดยเราจะส่งอีเมลตามมาภายหลัง 


ใบลดหนี้

 

การออกใบลดหนี้มีจุดประสงค์พื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกให้ก่อนหน้านี้ ซึ่งท่านจะต้องได้เงินคืนในส่วนนี้ โดยใบลดหนี้จะมีเครดิตที่สามารถนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ท่านจะได้รับหลังจากนี้ หรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบลดหนี้จะมีหมายเลขอ้างอิงใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลโดยรวมของหมายเลขการจองเสมอ ทั้งนี้จะมีการออกใบแจ้งหนี้ประเภทนี้ตลอดทั้งเดือน

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบลดหนี้ได้ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?