ขอแนะนำคู่มือสร้างความสำเร็จยิ่งขึ้นช่วงฤดูร้อน

เราขอแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีข้อมูลรองรับเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เดินทางค้นหาและจองบนแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจนตัวช่วยเพื่อช่วยให้ท่านตอบรับความต้องเฉพาะดังกล่าวของผู้เดินทางเหล่านี้ได้ ลองดูว่าท่านจะใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการดึงดูดดีมานด์ใหม่ ๆ ได้อย่างไร

เริ่มกันเลย

ทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับใบลดหนี้

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

​หากมีการยืนยันจากเราว่าจำเป็นต้องแก้ไขใบแจ้งหนี้ให้ท่าน โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ถึงการที่เราจะส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ไปให้ ในทางกลับกันใบแจ้งหนี้เดิมของท่านจะยังคงมีผล แต่เราก็จะออกใบลดหนี้ (credit note) แยกให้ต่างหากด้วยเช่นกัน โดยใบลดหนี้จะแสดงยอดเงินที่ต้องหักออกจากใบแจ้งหนี้เดิม ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องจ่ายยอดส่วนนี้

โปรดเปรียบเทียบมูลค่าของใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้เดิมเพื่อดูว่าท่านต้องดำเนินการอย่างไรกับใบลดหนี้:

  • หากใบลดหนี้มียอดเท่ากับในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิมของท่าน เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย
  • หากใบลดหนี้มียอดน้อยกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้กับใบแจ้งหนี้เดิมโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องชำระยอดที่เหลือของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
  • หากใบลดหนี้มียอดสูงกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิม และใช้ยอดที่เหลือกับใบแจ้งหนี้ที่จะออกครั้งถัดไป เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย

โปรดทราบว่าใบลดหนี้นั้นไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้นท่านจึงสามารถนำมาใช้ได้ทุกเมื่อตราบเท่าที่ยังคงร่วมธุรกิจกับเรา

หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดอ่านบทความนี้เกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?