วิธีการใช้ใบลดหนี้

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ใบลดหนี้เป็นเอกสารทางบัญชีที่มีการออกให้เพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ก่อนหน้าให้ถูกต้อง โดยมีเครดิตซึ่งสามารถนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ในอนาคตหรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบลดหนี้จะมีหมายเลขอ้างอิงใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลโดยรวมของหมายเลขการจองเสมอ 


เนื้อหาในบทความนี้:


จะมีการออกใบลดหนี้ให้เมื่อใด

 

การออกใบแจ้งหนี้สามารถออกได้ตลอดทั้งเดือนสำหรับใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม หากมีการขอปรับยอดคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้นั้น ๆ

เราจะออกใบลดหนี้ให้เฉพาะในสถานการณ์พิเศษเมื่อมีการขอปรับยอดคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการจองของท่านมีความถูกต้องอยู่เสมอที่หัวข้อการจองในเอกซ์ทราเน็ต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีช่วยให้ไม่ต้องส่งคำขอปรับยอด และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของใบแจ้งหนี้ได้ที่นี่ 

หากต้องการดูว่าท่านได้รับใบลดหนี้หรือไม่ ให้ไปที่การเงิน จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ในเอกซ์ทราเน็ต ใบลดหนี้ใด ๆ ที่ออกแล้วจะอยู่ในหน้านี้ 


สิ่งที่ต้องทำเมื่อท่านได้รับใบลดหนี้

 

หากท่านได้รับใบลดหนี้ สถานการณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของใบลดหนี้เมื่อเทียบกับใบแจ้งหนี้เดิม ใบลดหนี้ไม่สามารถมอบให้เป็นเงินได้ในขณะที่สัญญาที่ท่านทำไว้กับเรายังมีผลอยู่ เว้นแต่ว่าท่านจะใช้ Payments by Booking.com หากท่านใช้ Payments by Booking.com ก็จะมีการมอบยอดในใบลดหนี้ให้ท่านพร้อมกับยอดชำระรายสัปดาห์หรือรายเดือน

 • การรับใบลดหนี้มูลค่าเท่ากันกับในใบแจ้งหนี้
  หากใบลดหนี้มียอดเท่ากับในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิมของท่าน เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
 • การรับใบลดหนี้ในขณะที่ใบแจ้งหนี้เดิมมียอดค้างชำระ
  หากใบลดหนี้มียอดน้อยกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้กับใบแจ้งหนี้เดิมโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องชำระยอดที่เหลือของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ยอดคงเหลือทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ที่มียอดค้างชำระจะปรากฏในหน้าใบแจ้งหนี้ในเอกซ์ทราเน็ต
 • การรับใบลดหนี้ในขณะที่มีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแล้ว
  ใบลดหนี้จะใช้กับใบแจ้งหนี้ถัดไป ในหน้าใบแจ้งหนี้ในเอกซ์ทราเน็ตจะมีการแสดงยอดค้างชำระ ซึ่งจะแสดงเป็นยอดส่วนต่างระหว่างยอดในใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระ ลบด้วยยอดในใบลดหนี้ที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น หากใบแจ้งหนี้ใหม่มียอด $2,000 และใบลดหนี้มียอด $800 ยอดคงค้างจะเป็น $1,200
  ที่พักคู่ค้าที่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติ เช่น การชำระเงินโดยหักจากบัญชีอัตโนมัติ และผ่าน SEPA จะไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ระบบจะใช้ใบลดหนี้ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

ใบลดหนี้ที่นำไปใช้บางส่วน

 

หากท่านได้รับใบลดหนี้ซึ่งมีการนำไปใช้บางส่วนกับใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังคงมีเครดิตที่ใช้ได้เหลืออยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าท่านชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิต 

หากท่านชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ใบลดหนี้จะแสดงเป็น “ชำระแล้ว” แม้ว่าจะยังคงมียอดที่ใช้ได้อยู่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ยอดคงค้างจะไม่แสดงในใบลดหนี้ และหากท่านใช้แผนการชำระเงินแบบชำระด้วยตนเองก็จะต้องคำนวณด้วยตนเองก่อนที่จะทำการชำระเงิน หากท่านชำระเงินแบบอัตโนมัติ เช่น การชำระเงินโดยหักจากบัญชีอัตโนมัติ และผ่าน SEPA ท่านก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ระบบจะนำใบลดหนี้ไปใช้โดยอัตโนมัติ 

หากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยอดใบลดหนี้ที่ใช้ได้จะต้องเป็นยอดที่เราเป็นผู้กำหนดเอง โปรดติดต่อเราโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. ไปที่กล่องข้อความ และคลิกที่ข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com 
 3. เลือกเขียนข้อความใหม่ หรือคลิกที่ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อในเมนูดรอปดาวน์
 4. เลือกหัวข้อใบแจ้งหนี้และคอมมิชชั่น และเลือกหัวข้อย่อยอื่น ๆ

 

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?