หากใบแจ้งหนี้เดิมได้รับการแก้ไข ฉันจะได้รับใบแจ้งหนี้ใหม่หรือไม่?

Updated 9 months ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านพบว่าใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องและได้มีการแย้งในระบบหรือติดต่อเรา ท่านจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ใหม่ แต่เราจะออกเครดิตโน้ตหรือใบลดหนี้ (Credit note) เพื่อให้ท่านใช้หักลบจากใบแจ้งหนี้เดิม ท่านจะพบเครดิตโน้ตในหน้าเอกซ์ทราเน็ตในแท็บ "การเงิน" ในหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้" โดยยอดที่ปรากฏจะเป็นยอดติดลบ

Is this article helpful?