ใบลดหนี้ทำงานอย่างไร?

Updated 3 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราออกใบลดหนี้เพื่อแก้ไขยอดในใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้ก่อนหน้า โดยปกติแล้วกรณีเช่นนี้มักเป็นผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในฝั่งที่พักคู่ค้าเมื่อจัดการสถานะการจอง หรือจากวิธีที่เราคำนวณค่าคอมมิชชั่น ท่านสามารถใช้ใบลดหนี้เหล่านี้กับใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับในภายหลังได้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจขอใบลดหนี้ในกรณีที่การจองไม่ได้มีสถานะยกเลิกหรือไม่ได้แจ้งว่าไม่เข้าเช็คอินในระบบ ทั้ง ๆ ที่ควรจะยกเลิกไปแล้วหรือแจ้งไว้ อีกตัวอย่างคือ ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกให้ลูกค้า แต่เรายังคงเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากท่านสำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวอยู่

เราจะออกใบลดหนี้ให้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการจองของท่านมีความถูกต้องอยู่เสมอที่หัวข้อการจองในเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


การขอปรับยอดคอมมิชชั่นและการขอใบลดหนี้

ท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นและขอใบลดหนี้ได้ด้วยตนเองในเอกซ์ทราเน็ตสำหรับการจองที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกเอกสารสรุปการจอง
 3. เลือกช่วงเวลาการออกใบแจ้งหนี้
 4. ค้นหาการจองที่ต้องการขอปรับยอดคอมมิชชั่น และเลือกการจองดังกล่าว
 5. ทำเครื่องหมายในกล่องใต้หัวข้อขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 6. คลิกปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าขอปรับยอดคอมมิชชั่นสำหรับการจอง (อยู่ที่ด้านบนของคอลัมน์หมายเหตุ)
 7. เลือกเหตุผลในการขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 8. ระบุรายละเอียดของคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 9. ระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจริง
 10.  คลิกถัดไป
 11. ตรวจสอบคำขอของท่าน จากนั้นคลิกที่ส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น

เมื่อคำขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้รับการอนุมัติ เราก็จะออกใบลดหนี้ให้ โปรดทราบว่าท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้เฉพาะการจองที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น


การขอใบลดหนี้โดยไม่ใช้ตัวเลือกขอปรับยอดคอมมิชชั่น

หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการจอง หรือหากไม่มีตัวเลือกขอปรับยอดคอมมิชชั่นให้ใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราเพื่ออธิบายว่าเหตุใดท่านจึงต้องการให้เราออกใบลดหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกให้ลูกค้าไปแล้ว แต่กลับยังคงถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมยกเลิกดังกล่าว


ระยะเวลาที่ท่านจะทราบว่าใบลดหนี้ได้รับการอนุมัติหรือไม่

เราอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วันทำการเพื่อดำเนินการกับคำขอของท่าน โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ตเมื่อเราดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จนกว่าจะถึงตอนนั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด


สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับใบลดหนี้

เมื่อเรายืนยันแล้วว่าจำเป็นต้องแก้ไขใบแจ้งหนี้ให้ท่าน โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ไปให้ท่าน ในทางกลับกันใบแจ้งหนี้เดิมของท่านจะยังคงมีผล แต่เราก็จะออกใบลดหนี้แยกให้ต่างหากด้วยเช่นกัน โดยใบลดหนี้จะแสดงยอดเงินที่ต้องหักออกจากใบแจ้งหนี้เดิม ดังนั้นท่านจึงจะไม่ต้องจ่ายยอดส่วนนี้

สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการเมื่อได้รับใบลดหนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่ายอดในใบลดหนี้กับในใบแจ้งหนี้เดิมเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร

 • หากใบลดหนี้มียอดเท่ากับในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิมของท่าน เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย
 • หากใบลดหนี้มียอดน้อยกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้กับใบแจ้งหนี้เดิมโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องชำระยอดที่เหลือของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
 • หากใบลดหนี้มียอดสูงกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิม และใช้ยอดที่เหลือกับใบแจ้งหนี้ที่จะออกครั้งถัดไป เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย

โปรดทราบว่าใบลดหนี้ไม่มีวันหมดอายุ ท่านจึงสามารถนำมาใช้ได้ตราบเท่าที่ท่านร่วมธุรกิจกับเรา

หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดอ่านบทความนี้เกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?