ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

ใบลดหนี้ทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เราออกใบลดหนี้เพื่อแก้ไขยอดในใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้ก่อนหน้า ใบแจ้งหนี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้หากดูแลจัดการสถานะการจองผิดพลาดไปหรือมีการคำนวณค่าคอมมิชชั่นคลาดเคลื่อน ท่านสามารถใช้ใบลดหนี้ที่ออกให้นี้กับใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นที่ได้รับในภายหลังได้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจขอใบลดหนี้ในกรณีที่การจองถูกยกเลิกไปแล้วแต่ในระบบยังขึ้นว่าไม่ได้ยกเลิก หรือการจองนั้น ๆ ลูกค้าไม่มาเข้าพักแต่ไม่ได้แจ้งลูกค้าไม่เข้าเช็คอินไว้ในระบบ อีกตัวอย่างคือ กรณีที่ท่านตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกให้ลูกค้า แต่เรายังคงเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากท่านสำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวอยู่

เราจะออกใบลดหนี้ให้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการจองของท่านมีความถูกต้องอยู่เสมอที่หัวข้อการจองในเอกซ์ทราเน็ต


เนื้อหาในบทความนี้


การป้องกันไม่ให้ใบแจ้งหนี้ผิดพลาด

การขอและรอใบลดหนี้นั้นใช้เวลานาน หากต้องการป้องกันไม่ให้ใบแจ้งหนี้มีข้อมูลไม่ถูกต้อง การคำนึงถึงพื้นฐานบางอย่างด้านล่างนี้เกี่ยวกับการดูแลจัดการการจองก็จะช่วยได้:

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงเวลา
  หากการจองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะต้องแจ้งทางเอกซ์ทราเน็ตภายใน 48 ชั่วโมงหลังเช็คเอาท์ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงอย่างถูกต้องในการออกใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น สิ่งนี้รวมถึงการแจ้งในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินและกรณีที่การจองถูกยกเลิก โปรดทราบว่าหากท่านไม่ได้แจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ลูกค้าก็จะยังคงเขียนรีวิวได้ ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่าการจองดังกล่าวเข้าพักเสร็จสิ้นแล้ว อ่านบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งลูกค้าไม่เข้าเช็คอินและการจองที่มีการยกเลิก

  ท่านซึ่งเป็นคู่ค้าของเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยสิ่งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) ของเรา หากไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 48 ชั่วโมงหลังเช็คเอาท์ ท่านจะถูกเรียกเก็บคอมมิชชั่นเต็มจำนวนตามการจองเดิม ทั้งนี้ โปรดติดต่อทีมงานดูแลที่พักของเราหากท่านไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านทางเอกซ์ทราเน็ต
   
 • แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้
  กรณีที่ไม่ได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่จองแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ท่านจะต้องแจ้งว่าบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้ หากท่านไม่ได้แจ้ง เราก็จะเรียกเก็บคอมมิชชั่นของการจองนั้นจากท่าน

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้:
 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกการจอง
 3. คลิกชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขการจองที่ต้องการ จากนั้นเลือกแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

การปรับยอดในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและการขอใบลดหนี้

ท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นและขอใบลดหนี้ได้ด้วยตนเองในเอกซ์ทราเน็ตสำหรับการจองที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นเลือกเอกสารสรุปการจอง
 3. เลือกช่วงเวลาการออกใบแจ้งหนี้
 4. ค้นหาการจองที่ต้องการขอปรับยอดคอมมิชชั่น และเลือกการจองดังกล่าว
 5. ทำเครื่องหมายในกล่องใต้หัวข้อขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 6. คลิกปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าขอปรับยอดคอมมิชชั่นสำหรับการจอง (อยู่ที่ด้านบนของคอลัมน์หมายเหตุ)
 7. เลือกเหตุผลในการขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 8. ระบุรายละเอียดของคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น
 9. ระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจริง
 10.  คลิกถัดไป
 11. ตรวจสอบคำขอของท่าน จากนั้นคลิกที่ส่งคำขอปรับยอดคอมมิชชั่น

หากคำขอปรับยอดได้รับการอนุมัติและเรายืนยันแล้วว่าเราต้องแก้ไขใบแจ้งหนี้ให้ท่าน เราก็จะออกใบลดหนี้ให้ ทั้งนี้ เราจะไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ไปให้ เพราะใบแจ้งหนี้เดิมของท่านจะยังคงมีผล แต่เราจะแก้ไขยอดด้วยใบลดหนี้ โดยใบลดหนี้จะแสดงยอดเงินที่ต้องหักออกจากใบแจ้งหนี้เดิม และท่านจะไม่ต้องจ่ายยอดดังกล่าว โปรดทราบว่าท่านสามารถขอปรับยอดคอมมิชชั่นได้เฉพาะการจองที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น

หากคำขอปรับยอดถูกปฏิเสธ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต

เราอาจใช้เวลาสูงสุด 14 วันทำการเพื่อดำเนินการกับคำขอของท่าน โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ตเมื่อเราดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จนกว่าจะถึงตอนนั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด


การปรับคอมมิชชั่นของค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นไปแล้ว

หากลูกค้ายกเลิกและมีค่าปรับ ท่านสามารถเลือกยกเว้นค่าปรับให้และจะได้ไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่น หากมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) หรือผ่านบริการ Payments by Booking.com ท่านจะต้องรอให้มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองดังกล่าวเสียก่อน จากนั้นท่านจึงสามารถส่งข้อความหาเราทางเอกซ์ทราเน็ตเพื่อขอปรับยอดในใบแจ้งหนี้ได้ ซึ่งวิธีการมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกกล่องข้อความ จากนั้นเลือกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com
 3. คลิกที่ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ
 4. คลิกการเงิน (ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน) จากนั้นเลือกหัวข้อเป็นการปรับยอดในใบแจ้งหนี้
 5. คลิกดูช่องทางติดต่อทั้งหมดและเลือกส่งข้อความ
 6. เขียนหมายเลขการจองที่ท่านต้องการขอปรับยอดลงในกล่องข้อความ
 7. แนบหลักฐานการคืนเงิน/การปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) จากธนาคารของท่าน โดยให้เป็นไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายหน้าจอ
 8. คลิกส่งข้อความ

สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับใบลดหนี้

สิ่งที่ท่านต้องทำเมื่อได้รับใบลดหนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่ายอดในใบลดหนี้กับในใบแจ้งหนี้เดิมเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร

 • หากใบลดหนี้มียอดเท่ากับในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิมของท่าน เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย
 • หากใบลดหนี้มียอดน้อยกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้กับใบแจ้งหนี้เดิมโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องชำระยอดที่เหลือของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
 • หากใบลดหนี้มียอดสูงกว่าในใบแจ้งหนี้เดิม เราจะนำใบลดหนี้มาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้เดิม และใช้ยอดที่เหลือกับใบแจ้งหนี้ที่จะออกครั้งถัดไป เท่ากับว่าท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเลย

ใบลดหนี้นั้นไม่มีวันหมดอายุ ท่านจึงสามารถนำมาใช้ได้ตราบเท่าที่ยังคงเป็นคู่ค้ากับเรา

หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดอ่านบทความนี้เกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?