คอมมิชชั่น

ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นของ Booking.com ตั้งแต่ยอดคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระ ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการชำระคอมมิชชั่น และวิธีตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้