การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

เขียนร่วมกับ Impulse และ NotOnMap

 

Local community

ในฐานะผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวและการบริการ สิ่งต่าง ๆ ที่เราทำนั้นส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่เราทำธุรกิจอยู่ นับตั้งแต่งานที่เราสร้างไปจนถึงทรัพยากรที่ธุรกิจของเรานำมาใช้ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม

ไม่ว่าที่พักของท่านจะเป็นเครือโรงแรม อพาร์ตเมนต์เอกชน หรือที่พักประเภทอื่นใดก็ตาม การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของท่านเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อท่านปฏิบัติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในท้องถิ่นประหนึ่งคู่ค้าที่มีความเท่าเทียมกัน โดยที่โมเดลธุรกิจของท่านปกป้องและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้สามารถทำมาหากินและอยู่ดีกินดีได้ ท่านก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์สำคัญ ๆ ที่มีร่วมกันในระยะยาวได้

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงในเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะนำเสนอว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร รวมถึงข้อดีต่าง ๆ และวิธีที่ท่านสามารถเริ่มต้นมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของท่านเอง

ข้อดี 4 ประการของการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

 

1. เสริมสร้างรากฐานธุรกิจของท่านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจที่พึ่งพาอาศัยกันและได้ประโยชน์ร่วมกัน การสนับสนุนและว่าจ้างผู้มีทักษะในท้องถิ่นจะช่วยสร้างงานและรายได้ และสร้างกลุ่มผู้มีทักษะซึ่งจะสามารถมามีส่วนช่วยธุรกิจของท่านได้ในอนาคต เมื่อมองในภาพรวมแล้ว แรงงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถือเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาวของธุรกิจท่าน

2. ช่วยให้ท่านโดดเด่นในสายตาผู้เดินทางที่ต้องการสัมผัสความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ แบบแท้ ๆ

ผู้เดินทางส่วนใหญ่ (66%) ต้องการสัมผัสประสบการณ์อันเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ และต้องการทำให้สถานที่ที่ไปเยือนนั้นดีขึ้นกว่าในตอนแรกที่ตนเดินทางไปถึง (59%) อันที่จริงแล้ว 1 ใน 4 กล่าวว่ายินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับกิจกรรมที่จะช่วยให้ตนได้มอบอะไรดี ๆ กลับคืนให้ชุมชนท้องถิ่น การเสนอกิจกรรมให้ผู้คนมาสัมผัสประสบการณ์ในชุมชนของท่านเป็นวิธีดีเยี่ยมที่จะทำให้ท่านแตกต่างจากผู้อื่น พร้อมทั้งทำให้ธุรกิจท้องถิ่นโดดเด่นขึ้นมา เช่นเดียวกับการให้ที่พักของท่านเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นในท้องถิ่น

3. สนับสนุนความทุ่มเทด้านความยั่งยืนในวงกว้างมากขึ้นของท่าน

การดึงให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นยังช่วยให้ท่านสามารถปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ท่านทำธุรกิจอยู่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท่านไม่สามารถบรรลุได้เพียงลำพังอย่างแน่นอน การปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นหรือให้สมาชิกดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้ท่านได้พบกับมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในวงกว้างมากขึ้น ลองดูโรงแรมบูติคในเม็กซิโกอย่าง Playa Viva เป็นตัวอย่าง ที่พักแห่งนี้ใช้แนวทางที่ช่วยฟื้นฟูมาทำธุรกิจด้วยการใช้เฉพาะวัสดุในท้องถิ่นในการก่อสร้าง นอกจากนี้ทางโรงแรมยังสนับสนุนโปรแกรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพและให้ความรู้สำหรับชุมชนท้องถิ่น และด้วยความร่วมมือกับชุมชนก็ได้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูที่ทำอย่างต่อเนื่องกับระบบนิเวศและสังคมในพื้นที่ที่โรงแรมตั้งอยู่

4. สร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้ชื่อเสียงของท่าน

เครือโรงแรม Lemon Tree Hotels มีนโยบายว่าจะจ้างพนักงาน 20% จากกลุ่มคนชายขอบในชุมชนที่โรงแรมในเครือตั้งอยู่ โดยรวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจ บุคคลข้ามเพศ และผู้หญิงที่ถูกกีดกันในชุมชนของตนเอง นโยบายความเท่าเทียมนี้ทำให้เครือโรงแรมนี้ได้รับรางวัลในปี 2019 อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทำให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาชุมชนจะทำให้ธุรกิจของท่านได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการพูดคุยสำคัญ ๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ถือเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจในระยะยาว

Local community

วิธีเริ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

 

ใช้ของจากในท้องถิ่น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของท่านก็คือการใช้สิ่งที่ได้จากชุมชนมาให้บริการแก่ลูกค้า จัดทำรายการผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่พักของท่านขึ้นมา แล้วดูว่ามีธุรกิจท้องถิ่นใดบ้างไหมที่สามารถจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนจากซัพพลายเออร์แบบขายส่งมาเป็นโครงการริเริ่มที่อยู่ในชุมชน ลองพิจารณาดูว่าท่านจะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานการสร้างสรรค์ของชุมชนมาใช้กับการตกแต่ง การออกแบบภายใน หรือสิ่งที่มอบให้ลูกค้าได้อย่างไร

พัฒนานโยบายการจ้างงานที่ส่งผลดี

การจ้างคนท้องถิ่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นโอกาสที่จะรับมือกับปัญหาสังคมเรื่องรอง ๆ ที่มีอยู่ เช่น พอจะมีโอกาสจ้างงานกลุ่มคนชายขอบได้หรือไม่? นโยบายการจ้างงานของท่านก่อให้เกิดการพูดคุยกันในวงกว้างขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือไม่? อย่าลืมว่าที่พักของท่านยังสามารถช่วยเหลือสมาชิกชุมชนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาตนเองได้เช่นกัน ใส่ใจเรื่องโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งระดับบริหารจัดการที่มีให้ระหว่างพนักงานท้องถิ่นและพนักงานต่างชาติ การจัดฝึกอบรมทำให้พนักงานสามารถสร้างทักษะที่จะช่วยให้ตนเองเพิ่มโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานของตนได้

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในท้องถิ่น

ลองพิจารณาถึงบริการและกิจกรรมที่ลูกค้าของท่านจองกับที่อื่นที่ไม่ใช่ที่พักของท่าน การทำความเข้าใจโครงสร้างผู้ถือกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการทัวร์ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในท้องถิ่นได้ เช่น ท่านอาจลองพิจารณาขายงานฝีมือทำเองในท้องถิ่นที่ร้านกิฟต์ช้อป หรือโฆษณาไกด์ทัวร์ท้องถิ่นที่ทำงานและอาศัยอยู่ในชุมชน สร้างปฏิสัมพันธ์กับองค์กรและธุรกิจอื่น ๆ ในแวดวงการท่องเที่ยวและการบริการท้องถิ่นเพื่อดูว่ามีวิธีร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่

มอบโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นวิธีดีเยี่ยมในการทำให้ลูกค้าได้สัมผัสความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ แท้ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งที่สืบทอดกันมา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สัมผัสกับทุกสิ่งเหล่านี้ผ่านทริปที่พาไปสำรวจชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และท่านก็สามารถลองพิจารณาทำสิ่งต่อไปนี้ได้เช่นกัน:

  • จัดเตรียมมื้ออาหารหรือเวิร์กช็อปทำอาหารที่บ้านคนในท้องถิ่น
  • จัดการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิลปินท้องถิ่น
  • คัดสรรทัวร์พิเศษ ๆ เช่น ทัวร์ชมสถาปัตยกรรม ฟาร์ม หรือหมู่บ้านในท้องถิ่น
  • จัดกิจกรรมพาไปเที่ยวชมงานเทศกาลและอีเวนท์ในท้องถิ่น

สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ที่พักหรือเครือที่พักของท่านยังเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้สนับสนุนชุมชนของท่าน เช่น ช่วยโฆษณาธุรกิจท้องถิ่น จัดแสดงศิลปะท้องถิ่น และให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ กับการสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ท่านยังสามารถช่วยเหลือชุมชนด้วยการลงทุนทางการเงิน ไม่ว่าจะผ่านโครงการต่าง ๆ เงินทุน หรือกระทั่งช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

แสดงให้ผู้เดินทางเห็นว่าท่านทำสิ่งใดอยู่บ้าง

บอกเล่าให้ผู้เดินทางทราบถึงความทุ่มเทของท่านในการมีส่วนร่วมกับชุมชนไว้บนแพลตฟอร์มของเราด้วยการอัปเดตข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าน นี่เป็นวิธีดีเยี่ยมในการแสดงให้เห็นคุณค่าของธุรกิจท่าน และช่วยให้ท่านโดดเด่นจากผู้อื่น โดยเฉพาะในสายตาผู้เดินทางซึ่งกระตือรือร้นที่จะหาโอกาสในการเดินทางที่ช่วยฟื้นฟูและยั่งยืนมากขึ้น

ท่านได้ใช้แนวทางต่อไปนี้บ้างแล้วหรือยังเพื่อสนับสนุนชุมชนหรือพื้นที่โดยรอบ?

นำรายได้จำนวนหนึ่ง (เป็นเปอร์เซ็นต์) ไปลงทุนคืนให้กับโครงการในชุมชนหรือโครงการด้านความยั่งยืน
เสนอทัวร์และกิจกรรมที่จัดโดยธุรกิจและไกด์ท้องถิ่น
มีช่องทางให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงความสามารถ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งที่สืบทอดกันมา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนสิ่งที่ผู้มาเยือนควรปฏิบัติ

ค้นพบคู่มืออื่น ๆ ด้านความยั่งยืน:


 

animal_welfare.jpeg

สวัสดิภาพสัตว์

สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเราอาศัยอยู่และไปเยือนในฐานะนักท่องเที่ยวนั้นมีชีวิตชีวาอยู่ได้ก็เพราะสายพันธ์ุอื่นซึ่งใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัย การร่วมกันปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในแง่จริยธรรมเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมที่เราให้ความสำคัญนั้นจะคงอยู่อย่างยืนยาวด้วยเช่นกัน

ดูวิธีเริ่มดำเนินการ

header_food.jpeg

การลดขยะอาหาร

อาหารที่ผลิตมาให้มนุษย์บริโภคนั้นมีประมาณ 1 ใน 3 ที่สูญเปล่าหรือถูกทิ้งเป็นขยะไป เนื่องจากอาหารมาพร้อมค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ การลดขยะจึงมีแนวโน้มช่วยประหยัดได้มาก อีกทั้งส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้สิ่งแวดล้อม

ดูวิธีการ

header_water.jpeg

ลดการใช้น้ำ

น้ำจืดเริ่มเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเริ่มลดการใช้น้ำตั้งแต่วันนี้ และจะต้องทำมากกว่าแค่ขอให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ ทว่าผลดีที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและในด้านการเงินก็คุ้มค่าแก่การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม