จะส่งคำขอไกล่เกลี่ย (Mediation) ได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที 30 วินาที

ไฮไลท์: บทความนี้จะมีรายละเอียดว่าการไกล่เกลี่ยคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และคู่ค้าของ Booking.com จะเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยได้อย่างไร

การไกล่เกลี่ยคืออะไร?

การไกล่เกลี่ย (Mediation) เป็นส่วนเสริมของขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนภายในของเรา ซึ่งเปิดให้คู่ค้าและที่พักทั้งหมดในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)* สามารถใช้บริการได้ บุคคลที่สามที่เป็นอิสระจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยหาทางออกให้กับท่านและ Booking.com บุคคลที่สามนี้จะพยายามอำนวยความสะดวกในการพูดคุยระหว่าง Booking.com และคู่ค้าเพื่อหาข้อตกลงในการยุติข้อร้องเรียนที่กำลังเกิดขึ้น

* ประเทศที่ Booking.com เปิดให้ใช้การไกล่เกลี่ยได้มีดังต่อไปนี้: อันดอร์รา ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ยิบรอลตาร์ กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย ซานมารีโน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร นครรัฐวาติกัน

หมายเหตุ: ตอนนี้เราไม่ได้เปิดให้คู่ค้าและที่พักนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปใช้บริการไกล่เกลี่ย

มีอะไรที่ควรทราบบ้าง?

 1. คู่ค้าหรือที่พักที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปจะสามารถใช้การไกล่เกลี่ยได้
 2. ค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยจะต้องแบ่งกันรับผิดชอบ 50:50 ระหว่างคู่ค้าและ Booking.com
 3. การไกล่เกลี่ยจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ 
 4. หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยคืออำนวยความสะดวก ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายจึงควรเป็นผู้พูดคุย/เจรจา/และหาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง 

จะเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยได้อย่างไร?

อ่านระเบียบวิธีการไกล่เกลี่ยได้ที่นี่

 1. คัดลอกเทมเพลตอีเมล (อยู่ด้านล่าง) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 2. ส่งอีเมลไปที่ mediation@reulingschutte.nl 

ขั้นต่อไปเป็นอย่างไร?

 1. ผู้ไกล่เกลี่ยจะตอบรับว่าได้รับคำขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยแล้ว และจะส่งคำขอเรียกชำระเงินล่วงหน้า 
 2. การไกล่เกลี่ยจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับการชำระเงินล่วงหน้าแล้ว 
 3. กระบวนการไกล่เกลี่ยตามมาตรฐานจะประกอบด้วยการพูดคุยกับทั้งท่านและ Booking.com รวม 3 ครั้ง:
  • โทรหา Booking.com 1 ครั้งเพื่อทำความเข้าใจกับข้อร้องเรียน
  • โทรหาท่าน 1 ครั้งเพื่อทำความเข้าใจกับข้อร้องเรียน
  • โทรหาทั้งท่านและ Booking.com ร่วมกัน 1 ครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: จะเป็นอย่างไรหากคู่ค้าไม่สะดวกพูดภาษาอังกฤษ? 

คำตอบที่ 1: ท่านสามารถใช้ล่ามส่วนตัวได้

คำถามที่ 2: หากที่พักหรือคู่ค้าไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป จะสามารถใช้การไกล่เกลี่ยได้ไหม?

คำตอบที่ 2: ตอนนี้เราเปิดให้ใช้การไกล่เกลี่ยได้เฉพาะกับข้อร้องเรียนในเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น

คำถามที่ 3: จะเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยได้เมื่อไร? 

คำตอบที่ 3: ท่านสามารถเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยได้ทุกเมื่อตลอดขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

คำถามที่ 4: จะเป็นอย่างไรหากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้? 

คำตอบที่ 4: ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการพูดคุยและพยายามหาข้อตกลงร่วมกัน โดยอาจมีการจัดช่วงเวลาพูดคุยเพิ่มเติมตราบเท่าที่ทั้ง 2 ฝ่ายยังรู้สึกว่าต้องการหาทางแก้ไขข้อร้องเรียน 

คำถามที่ 5: ช่วงเวลาพูดคุยเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายไหม? 

คำตอบที่ 5: มี ค่าใช้จ่ายนี้มีระบุไว้อย่างชัดเจนในระเบียบวิธีการไกล่เกลี่ย โปรดดูที่ลิงก์นี้

เทมเพลตอีเมล

หมายเหตุ: อีเมลนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ

กรอกข้อมูลในเทมเพลตนี้ให้ครบถ้วนและส่งอีเมลไปที่: mediation@reulingschutte.nl

We are one of the accommodation partners of Booking.com and we would like to start a mediation with them. We are starting this mediation in regards of complaint .......... (complaint ID). We understand this works as follows:

 • The mediation will consist of two separate intake meetings (1 hour each) and one joint meeting (2 hours). The fixed fee for this mediation process is set on € 997.50 per party, excluding VAT. 
 • We have read the mediation protocol, the framework agreement signed by Booking.com and ReulingSchutte (annex 2 of the mediation protocol), the general terms of ReulingSchutte (annex 3 of the mediation protocol), the MfN (“Mediatorsfederatie Nederland”) Rules and Code of Conduct (annex 1 of the mediation protocol) and the mediation statement (annex 4 of the mediation protocol). We agree that the mediation will be based on those documents.
 • The participant(s) of the mediation on behalf of .......... (name and entity of the accommodation partner) shall be .......... (name/names) and contact details (email address and telephone number) of the participants. 

Please send us the invoice of € 997.50 excluding VAT. Subsequently payment will be effected in order to start the mediation as soon as possible.The invoice can be sent to ..........(address/e-mail address) with reference .......... (internal reference for invoicing])and purchase number .......... (purchase number if applicable).

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?