จะกำหนดนโยบายเดียวกันให้กับที่พักทุกแห่งของฉันพร้อมกันในครั้งเดียวได้ไหม?

ท่านสามารถประหยัดเวลา และกำหนดนโยบายยกเลิกการจองสำหรับที่พักหลายแห่ง หรือที่พักทั้งหมดของท่านได้ในไม่กี่นาที โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ตของที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งของท่าน
  2. เลือก "นโยบาย"
  3. ใต้หัวข้อ "นโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า" ให้คลิก "ใช้กับที่พักทุกแห่ง" ด้านล่างนโยบายยกเลิกการจองที่ต้องการ ("ยืดหยุ่น" หรือ "ไม่สามารถรับเงินคืนได้")
  4. ตรวจสอบนโยบายที่กำหนด
  5. คลิก "แก้ไข" เพื่อปรับเปลี่ยน หรือคลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ
  6. คลิก "บันทึก" เพื่อกำหนดนโยบายให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากต้องการเข้าใช้งานฟีเจอร์นี้ ท่านจะต้องไปที่แอคเคาท์แบบกลุ่มในเอกซ์ทราเน็ตสำหรับจัดการที่พักหลายแห่ง หากท่านจัดการที่พักหลายแห่งแต่ยังไม่มีแอคเคาท์แบบกลุ่ม ก็สามารถติดต่อเราเพื่อสร้างแอคเคาท์ดังกล่าวได้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้