จะตั้งค่าการกันวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้าได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
บันทึก

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป เราจึงต้องขอให้ที่พักคู่ค้าทุกท่านอัปเดตการตั้งค่าการกันวงเงินบัตรเครดิต (Pre-authorization) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2019

กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ท่านต้องระบุว่าท่านจะกันวงเงินจากบัตรของลูกค้าหรือไม่ จำนวนเท่าไร และดำเนินการเมื่อไร

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ท่านจะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 1 กันยายน โปรดดูบทความเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่
 

 

การกันวงเงินบัตรเครดิต (Pre-authorization) เปิดโอกาสให้ท่านสามารถกันเงินจำนวนหนึ่ง (โดยทั่วไปแล้วเป็นจำนวนไม่มากนัก) จากบัตรเครดิตของลูกค้าในช่วงตั้งแต่ทำการจองเสร็จจนถึงก่อนเข้าเช็คอิน และช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าบัตรใช้การได้หรือไม่ หากบัตรไม่สามารถใช้การได้ ท่านสามารถแจ้งขอข้อมูลใหม่จากลูกค้า (ซึ่งต้องตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง) หรือขอให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจองนั้นได้

การกันวงเงินบัตรเครดิตนี้ยังช่วยลดโอกาสที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินได้เป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนการตั้งค่าก็ทำได้ง่ายดาย โดยทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com
  2. คลิกที่แท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "นโยบาย"
  3. คลิกปุ่มสีฟ้าที่ระบุว่า "ตั้งค่าการกันวงเงินบัตรเครดิต" จากนั้นกรอกข้อมูลที่ต้องการและคลิก "บันทึก"

หากบัตรของลูกค้าแสดงว่าไม่สามารถใช้การได้ โปรดดูที่บทความนี้


หมายเหตุ: การกันวงเงินบัตรเครดิตต่างจากการชำระเงินล่วงหน้า เพราะการชำระเงินล่วงหน้าคือการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าก่อนเข้าพัก แต่การกันวงเงินบัตรเครดิตนั้นเพียงแค่กันวงเงินบัตรเครดิตไว้ชั่วคราวเท่านั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินล่วงหน้า โปรดดูที่บทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?