ทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวเลือกนโยบายด้านความเสียหาย

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เงินประกันความเสียหายและโปรแกรมด้านความเสียหายเป็นตัวเลือกที่มีให้สำหรับการจัดการด้านการชำระเงินสำหรับความเสียหาย โดยตัวเลือกเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถซ่อมแซมหรือหาสิ่งทดแทนสำหรับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายในระหว่างการเข้าพัก

ตัวเลือก 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแตกต่างกันในแง่ที่ว่าการจัดการกับกระบวนการด้านการชำระเงินสำหรับความเสียหายจะเป็นอย่างไร กรณีที่ท่านเลือกตั้งค่าโปรแกรมด้านความเสียหาย เราก็จะช่วยจัดการกับกระบวนการด้านการชำระเงินสำหรับความเสียหายให้แทนท่าน แต่ถ้าเลือกตัวเลือกเงินประกันความเสียหาย ท่านก็จะดูแลจัดการกระบวนการนี้ด้วยตนเอง


เนื้อหาในบทความนี้:


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินประกันความเสียหาย

การตั้งค่าเงินประกันความเสียหายช่วยให้ท่านสามารถเรียกเก็บเงินประกันไว้ล่วงหน้าเผื่อกรณีที่ลูกค้าสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินหรือสิ่งของของท่านในระหว่างการเข้าพัก

โดยท่านจะดูแลจัดการด้วยตนเองกับกระบวนการด้านการชำระเงินสำหรับความเสียหาย

การทำงานของตัวเลือกเงินประกันความเสียหายมีดังนี้:

 • ลูกค้าจะวางเงินประกันให้ท่านโดยตรงก่อนที่จะเข้าพัก โดยท่านเป็นผู้กำหนดว่าจะเรียกเก็บยอดนี้เมื่อใดและด้วยวิธีใด อีกทั้งท่านจะเป็นผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับยอดนี้ด้วยตนเอง 
 • ท่านจะต้องเรียกเก็บและคืนยอดดังกล่าวโดยอิงตามการตั้งค่าที่ท่านกำหนดไว้ในตอนที่ลูกค้าทำการจอง 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมด้านความเสียหาย

การตั้งค่าโปรแกรมด้านความเสียหายจะทำให้ Booking.com สามารถช่วยจัดการกับคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

เมื่อท่านเลือกใช้ตัวเลือกนี้ เราจะช่วยดูแลจัดการทุก ๆ อย่าง ตั้งแต่การติดต่อลูกค้าในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ไปจนถึงการช่วยจัดการกับกระบวนการด้านการชำระเงินให้แทนท่าน

การทำงานของโปรแกรมด้านความเสียหายมีดังนี้:

 • ลูกค้าไม่ต้องวางเงินประกันล่วงหน้า แต่จะชำระก็ต่อเมื่อได้สร้างความเสียหายในระหว่างการเข้าพักและท่านได้แจ้งให้เราทราบ
 • ท่านสามารถเรียกชำระเงินตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยยอดสูงสุดจะเป็นไปตามที่ท่านกำหนดไว้ในตอนที่ตั้งค่าโปรแกรมด้านความเสียหาย
 • ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจริง ๆ ท่านเพียงส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย ซึ่งจะขอให้ลูกค้าชำระเงินในกรณีที่ลูกค้าได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน
 • ท่านมีเวลา 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์สำหรับส่งคำขอผ่าน Booking.com
 • เราจะติดต่อลูกค้าให้แทนท่านเพื่อแจ้งว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพัก และแจ้งว่าท่านขอเรียกชำระเงินจากทางลูกค้า
 • หากลูกค้ายอมรับคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย เราก็จะโอนยอดดังกล่าวให้ท่านผ่านทางธนาคาร โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 30 วัน

การตั้งค่าโปรแกรมด้านความเสียหาย

เมื่อเลือกใช้ตัวเลือกโปรแกรมด้านความเสียหาย ท่านจะสามารถขอเรียกชำระเงินตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยยอดสูงสุดจะเป็นไปตามที่ท่านกำหนดไว้ในตอนที่ตั้งค่าโปรแกรม นี่เป็นยอดที่ลูกค้าจะต้องชำระในกรณีที่มีหลักฐานเพียงพอว่าลูกค้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่พักหรือทรัพย์สินของท่าน เราจะช่วยจัดการกับคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายให้แทนท่าน 

โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่านโยบายด้านความเสียหาย:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเลือกแท็บที่พัก
 2. คลิกที่นโยบาย เลื่อนลงไปที่ส่วนนโยบายอื่น ๆ จากนั้นคลิกที่แก้ไขซึ่งอยู่ในกล่องตัวเลือกนโยบายด้านความเสียหาย 
 3. ระบบจะนำท่านไปยังอีกหน้าหนึ่ง ที่ใต้ข้อความลูกค้าต้องวางเงินประกันความเสียหายไหม? ให้เลือกใช่
 4. ที่ส่วนโปรดระบุยอดสูงสุดที่ผู้เข้าพักมีโอกาสถูกเรียกเก็บในกรณีที่เกิดความเสียหาย (ต่อการเข้าพัก) โปรดระบุยอดที่ท่านต้องการ
 5. คลิกบันทึก

การส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย

ในกรณีที่ลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินหรือสิ่งของในที่พักของท่านในระหว่างการเข้าพัก ท่านสามารถส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายโดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. ไปที่แท็บการจองและเลือกการจองที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น 
 3. คลิกที่ปุ่มส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย
 4. กรอกแบบฟอร์มและเขียนอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสียหาย ระบุยอดที่ท่านขอเรียกเก็บ และแนบภาพถ่ายที่ชัดเจนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ตรวจสอบคำขอ

คำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายจะใช้เวลาดำเนินการสูงสุด 14 วัน ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของคำขอของท่านได้ที่หน้าข้อมูลการจอง ท่านสามารถดูคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความช่วยเหลือนี้


ยอดสูงสุดของการเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย

Booking.com ดำเนินการผ่าน Payments by Booking.com เพื่อช่วยจัดการกับคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย โดยยอดที่เรียกชำระจะไม่เกินยอดสูงสุดจำนวนหนึ่ง ยอดสูงสุดเหล่านี้จะแตกต่างกันสำหรับที่พักในแต่ละประเทศ เนื่องจากมูลค่าสกุลเงินนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โปรดดูหน้านโยบายของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในส่วนตัวเลือกนโยบายด้านความเสียหายของเอกซ์ทราเน็ต เพื่อดูว่ายอดสูงสุดจำนวนเท่าใดที่ลูกค้าอาจถูกเรียกชำระสำหรับความเสียหาย โปรดทราบว่าคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายที่มีการช่วยจัดการให้ผ่าน Payments by Booking.com นั้นจะเรียกเก็บยอดสูงสุดอยู่ที่ €/$/£500 ทั้งนี้ยอดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?