ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

วิธีตรวจสอบสถานะของคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย

อัปเดตเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีตรวจสอบสถานะของคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายที่ท่านส่งถึงเรา ตลอดจนอธิบายความหมายของแต่ละสถานะ


เนื้อหาในบทความนี้:


วิธีตรวจสอบสถานะของคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย

เมื่อท่านส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายแล้ว ก็สามารถตรวจสอบสถานะของคำขอได้ตามวิธีด้านล่างนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่การจอง
  3. เลือกการจองที่ท่านส่งคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหายไป

ใต้หัวข้อสถานะของคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย ท่านจะเห็นสถานะปัจจุบันของคำขอ


ความหมายของสถานะต่าง ๆ

ในเอกซ์ทราเน็ตท่านจะเห็นสถานะต่าง ๆ ของคำขอเรียกชำระเงินสำหรับความเสียหาย ซึ่งแต่ละสถานะมีความหมายดังนี้:

  • อยู่ระหว่างการตรวจสอบ - ตอนนี้เรากำลังดำเนินการประเมินคำขอของท่าน และติดต่อลูกค้าแทนท่านเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว ขั้นตอนส่วนนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน
  • จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม - เราได้ประเมินคำขอของท่านแล้วและพบว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เราจึงได้ส่งอีเมลถึงท่านเพื่ออธิบายว่าท่านจะส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้อย่างไร
  • อนุมัติแล้ว - เราอนุมัติคำขอของท่านแล้ว และคาดว่าท่านน่าจะได้รับยอดที่ขอไปเมื่อเราโอนยอดชำระให้ในครั้งถัดไป
  • ยอดชำระอยู่ระหว่างดำเนินการ - ตอนนี้เรากำลังดำเนินการกับยอดชำระ และคาดว่าท่านจะได้รับยอดดังกล่าวเมื่อเราโอนยอดชำระให้ท่านในครั้งถัดไป ซึ่งก็คือภายใน 30 วันนับจากนี้
  • โอนยอดชำระสำหรับความเสียหายให้แล้ว - เราได้โอนยอดชำระไปให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
  • ถูกปฏิเสธ - เราไม่สามารถอนุมัติคำขอของท่าน และได้ส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ท่านแล้ว
  • ยกเลิกคำขอแล้ว - ท่านได้ยกเลิกคำขอที่ส่งเข้ามา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?