การจัดการกับบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้

อัปเดตเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

ท่านสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse โดยในส่วนการจองของเอกซ์ทราเน็ตจะมีข้อมูลโดยรวมของการจองซึ่งจองด้วยบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบบัตรได้ที่นี่ 


เนื้อหาในบทความนี้:


การแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

ท่านสามารถแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองจากบัตรดังกล่าว เมื่อดำเนินการเช่นนั้นแล้ว เราจะไม่เก็บคอมมิชชั่นสำหรับการจองนั้น ๆ วิธีแจ้งว่าบัตรใช้การไม่ได้มีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกการจอง จากนั้นคลิกชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจอง
 3. เลือกแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้บนแอป Pulse:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse บนมือถือของท่าน
 2. แตะที่การจอง จากนั้นแตะเลือกชื่อลูกค้า
 3. เลื่อนลงไปที่การชำระเงิน - บัตรเครดิต
 4. แตะที่แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้

เมื่อท่านแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้แล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความขอให้แจ้งข้อมูลใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล


การยกเลิกการจองซึ่งจองด้วยบัตรที่ใช้การไม่ได้

ท่านสามารถยกเลิกการจองซึ่งจองด้วยบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้ผ่านทางเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse โปรดทราบว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าการจองดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขในการยกเลิกที่ระบุไว้ในบทความนี้หรือไม่

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการจองในเอกซ์ทราเน็ต:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกการจอง จากนั้นคลิกชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจอง
 3. หากการจองหนึ่ง ๆ สามารถยกเลิกได้ ท่านสามารถคลิกยกเลิกการจองนี้

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการจองบนแอป Pulse:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse บนมือถือของท่าน
 2. แตะที่การจอง จากนั้นแตะเลือกชื่อลูกค้า
 3. เลื่อนลงไปและแตะที่ส่งคำขอยกเลิกการจอง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองที่ข้อมูลบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

หากข้อมูลบัตรเครดิตยังคงใช้การไม่ได้

หากท่านแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ แต่ลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลอัปเดตมาให้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือลูกค้าแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้มาอีกครั้ง ท่านก็สามารถยกเลิกการจองได้โดยจะมีเวลาจนถึง 15:00 น. (ในเวลาท้องถิ่นของที่พัก) ในวันที่มีกำหนดเช็คอิน

การจองซึ่งจองเมื่อเหลือเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน

หากท่านแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้สำหรับการจองซึ่งจองเมื่อเหลือเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีกำหนดเช็คอิน ลูกค้าจะมีเวลา 12 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมงในการแจ้งข้อมูลอัปเดตของบัตรเครดิต หรือมีเวลาจนถึง 15:00 น. (ในเวลาท้องถิ่นของที่พัก) ในวันที่มีกำหนดเช็คอิน ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดมาถึงก่อน หากลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลอัปเดตภายในเวลาที่กำหนด ท่านสามารถยกเลิกการจองได้

การจองเป็นแบบกระชั้นชิด

หากท่านแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้สำหรับการจองแบบกระชั้นชิดซึ่งพัก 10 คืนขึ้นไป ลูกค้าจะมีเวลา 2 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมงในการแจ้งข้อมูลอัปเดตของบัตรเครดิต หากลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลอัปเดตภายในเวลาที่กำหนด ท่านสามารถยกเลิกการจองได้

โปรดทราบว่าหากท่านใช้บริการ Payments by Booking.com และที่พักของท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะตรวจสอบบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ เราจะเปิดให้ท่านยกเลิกการจองได้หากลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การได้ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับการจองแบบไม่ได้ชำระเงินล่วงหน้า

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?