การตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้า

อัปเดตเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

นโยบายการชำระเงินล่วงหน้าช่วยให้ท่านสามารถเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับการจอง โดยหากท่านรับบัตรเครดิต หรือลูกค้าของท่านสามารถชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารได้ ท่านก็จะสามารถตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าแบบอัตโนมัติได้ในเอกซ์ทราเน็ต

หากท่านเป็นคู่ค้ารายใหม่ ก็อาจมีข้อจำกัดชั่วคราวในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าสำหรับที่พักของท่าน


เนื้อหาในบทความนี้:


การตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้า

หากท่านรับบัตรเครดิต โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งหรืออัปเดตนโยบายการชำระเงินล่วงหน้า:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. ไปที่ที่พัก และคลิกนโยบาย
  3. ไปที่นโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า และคลิกแก้ไข
  4. อัปเดตนโยบายที่มีอยู่แล้ว หรือคลิกกำหนดนโยบายใหม่สำหรับการยกเลิกการจอง
  5. คลิกบันทึกเพื่อให้เสร็จเรียบร้อย

หากท่านไม่รับบัตรเครดิต ให้ส่งข้อความถึงลูกค้าเพื่อขอให้ลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคารด้วยตนเอง โดยท่านสามารถตั้งต้นแบบข้อความเพื่อให้ระบบช่วยส่งคำขอนี้ให้อัตโนมัติและท่านจะได้ประหยัดเวลา 


การเรียกเก็บยอดชำระล่วงหน้าที่ค้างชำระ

หากท่านรับบัตรเครดิตแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้าได้ ก็สามารถแจ้งในระบบว่าบัตรเครดิตดังกล่าวใช้การไม่ได้

หากท่านไม่รับบัตรเครดิตและลูกค้าไม่ชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร โปรดส่งข้อความถึงเราในเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse เราจะติดต่อลูกค้ารายดังกล่าวและให้เวลาลูกค้า 24 ชั่วโมงในการชำระยอดที่ต้องชำระ ท่านสามารถยกเลิกการจองได้หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว


การเรียกเก็บยอดชำระล่วงหน้าผ่าน Payments by Booking.com

หากท่านสมัครใช้บริการ Payments by Booking.com ท่านสามารถตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าโดยทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บยอดชำระเงินล่วงหน้าและเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าตามนโยบายที่ท่านกำหนดไว้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?