จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse ได้ไหม?

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพักและแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse ได้อย่างง่ายดาย

การแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse มีขั้นตอนดังนี้:

  1. เปิดแอป Pulse 

  2. ไปที่เมนู "การจอง" และเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการ จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้ารายละเอียดการจอง

หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าถึงหน้ารายละเอียดการจองได้จากหน้า "ฟีดข่าว" (iOS) หรือ "ความเคลื่อนไหว" (Android) ได้เช่นกัน โดยแตะที่การแจ้งเตือนที่เขียนว่า "มีการจองใหม่"

  1. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "ราคาและนโยบาย" ในหน้าดังกล่าว

  2. ใต้ปุ่ม "ดูข้อมูลบัตรเครดิต"  ให้แตะ "แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้"

  3. เมื่อท่านแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้แล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้อัปเดตข้อมูลบัตรใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง

  4. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัตร หากท่านไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งมาใหม่ยังไม่สามารถใช้การได้ ท่านสามารถยกเลิกการจองได้โดยเลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้ารายละเอียดการจอง และแตะ "ยกเลิกการจองนี้" 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจองของลูกค้าในกรณีที่บัตรเครดิตใช้การไม่ได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?