รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse ได้ไหม?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าและแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse ได้อย่างง่ายดาย

การแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse มีขั้นตอนดังนี้:

  1. เปิดแอป Pulse 

  2. ไปที่แท็บ "การจอง" และแตะชื่อลูกค้า จากนั้นระบบจะนำท่านไปหน้ารายละเอียดการจอง

หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าถึงหน้ารายละเอียดการจองได้จากการแตะการแจ้งเตือนที่เขียนว่า "มีการจองใหม่" ในหน้าฟีดข่าวได้เช่นกัน

  1. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "ราคาและนโยบาย" ในหน้าดังกล่าว

  2. ใต้ปุ่ม "ดูข้อมูลบัตรเครดิต"  ให้แตะ "แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้"

  3. เมื่อท่านแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้แล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความ SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัตรใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง

  4. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัตร หากท่านไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งมาใหม่ยังคงไม่สามารถใช้การได้ ท่านสามารถยกเลิกการจองได้โดยเลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้ารายละเอียดการจอง และแตะ "ยกเลิกการจองนี้"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจองของลูกค้าในกรณีที่บัตรเครดิตใช้การไม่ได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?