รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ถูกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการจองที่ท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้ เราจึงปรับให้ขั้นตอนการแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้น ท่านจะสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้แม้ว่าการจองนั้นจะถูกยกเลิกแล้ว

การเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน เพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะทราบหากท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินได้ โดยท่านสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้สำหรับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่ก่อนวันเช็คอิน จนถึงวันที่ออกใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน

หมายเหตุ: ท่านสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ทั้งในเอกซ์ทราเน็ตและแอป Pulse

หากบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดแท็บ "การจอง" ในระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิกที่ชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขอ้างอิง
  2. คลิกที่ "แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้" ซึ่งปรากฏทางด้านขวามือ (หากท่านใช้แอป Pulse อยู่ก็สามารถไปที่ "การจอง" จากนั้นเลือกการจองที่ต้องการ เลื่อนลงไปด้านล่าง และแตะ "แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้")
  3. เมื่อท่านแจ้งว่าบัตรเครดิตไม่สามารถใช้การได้ ลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความ SMS โดยอัตโนมัติเพื่อขอให้ระบุข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง
  4. ท่านจะได้รับอีเมลเมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต แต่ถ้าท่านไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง หรือลูกค้าแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การไม่ได้เข้ามาอีก ท่านก็สามารถยกเลิกการจองผ่านแท็บ "การจอง"

การยกเลิกการจองของลูกค้าในกรณีที่บัตรเครดิตใช้การไม่ได้

- หากท่านไม่ได้รับข้อมูลบัตรเครดิตที่อัปเดตแล้วภายใน 24 ชั่วโมง หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งมาใหม่ยังไม่สามารถใช้การได้เหมือนเดิม ท่านสามารถยกเลิกการจองผ่านแท็บ  "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต หรือในหน้า "รายละเอียด" ของการจองบนแอป Pulse โดยสามารถยกเลิกการจองได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ในวันที่ลูกค้าเช็คอิน

- สำหรับการจองแบบกระชั้นชิดที่จะเช็คอินใน 48 ชั่วโมง หากบัตรไม่สามารถใช้การได้ ลูกค้าจะมีเวลา 12 ชั่วโมง (หรือจนถึง 15:00 น. ขึ้นอยู่กับว่าช่วงใดมาถึงก่อน) ในการอัปเดตข้อมูลบัตร (จากปกติที่มีเวลา 24 ชั่วโมง)

- ในกรณีที่ทำการจองหลัง 14:00 น. เพื่อเช็คอินในวันเดียวกันนั้นเลย ลูกค้าจะมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเสมอสำหรับอัปเดตข้อมูลนี้

- สำหรับการจองแบบกระชั้นชิดที่มีตั้งแต่ 10 รูมไนท์ขึ้นไป ที่พักคู่ค้าสามารถยกเลิกการจองได้หลังจากที่แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ไปแล้ว 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ: สำหรับการจองบางรายการ เราจะเป็นฝ่ายคอยแจ้งลูกค้าให้อัปเดตข้อมูลใหม่ โดยท่านไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลนี้ด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ และหากลูกค้าไม่อัปเดตข้อมูล ท่านก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อกับการจองดังกล่าว

- เราจะส่งอีเมลรายวันเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิตที่มีการอัปเดตหรือเพิ่งเข้ามาล่าสุด ท่านสามารถดูข้อมูลโดยรวมของสถานะบัตรเครดิตที่ไม่สามารถใช้การได้ในแท็บ "การจอง" โดยใช้เกณฑ์ค้นหา "อัปเดตแล้ว" และ "รออัปเดต"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ผ่าน Pulse

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?