ต้องออกใบกำกับให้ลูกค้าไหม?

อัปเดตเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว | 4.5 นาที
บันทึก

ไฮไลท์: ที่พักคู่ค้าของ Booking.com ต้องออกใบกำกับให้ลูกค้าตอนเช็คเอาท์หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว แม้ว่าประเภทของใบกำกับที่ออกอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่น แต่เนื่องจากการจองเป็นการตกลงกันตามกฎหมายระหว่างที่พักคู่ค้าและลูกค้า จึงเป็นหน้าที่ของที่พักคู่ค้าที่ต้องออกใบกำกับเมื่อมีการร้องขอ

เมื่อลูกค้าจองที่พัก การจองดังกล่าวจะเป็นการตกลงกันตามกฎหมายระหว่างที่พักคู่ค้าและลูกค้า ด้วยเหตุนี้ Booking.com จึงไม่สามารถส่งใบกำกับสำหรับการจองให้กับที่พักคู่ค้าหรือลูกค้าได้ Booking.com สามารถออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินให้ได้ แต่ด้วยเหตุผลทางกฎหมายจึงมีเฉพาะที่พักคู่ค้าเท่านั้นที่สามารถออกใบกำกับให้ลูกค้าได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินให้ที่พักคู่ค้าด้วยการโอนผ่านธนาคารและเช็คเอาท์ก่อนที่จะมีการดำเนินการกับยอดชำระดังกล่าว โดยหลักการแล้วที่พักคู่ค้าก็ยังสามารถออกใบกำกับได้โดยอาศัยหลักฐานการชำระเงิน (การโอนผ่านธนาคารกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) หากหลักฐานการชำระเงินไม่เพียงพอต่อการออกใบกำกับให้ลูกค้า ที่พักคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะส่งใบกำกับให้ทางอีเมลหลังจากที่กระบวนการชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารสิ้นสุดลงแล้ว โดยจะเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

ด้วยเหตุนี้ ที่พักคู่ค้าต้องออกใบกำกับให้ลูกค้าตอนเช็คเอาท์ โดยจะออกเป็นรูปแบบกระดาษหรือส่งทางอีเมล (หรือทั้งคู่) ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้เอกสารที่ออกให้จะเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าก็ได้ขึ้นอยู่กับที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ใบกำกับสำหรับลูกค้าของการจองที่ใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์หรือ Payments by Booking.com จะเป็นอย่างไร?

แม้จะเป็นกรณีที่ Booking.com อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินของลูกค้า ที่พักคู่ค้าก็ยังคงต้องออกใบกำกับให้ลูกค้าตอนเช็คเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษ ทางอีเมล หรือทั้งคู่หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านกำหนดให้ดำเนินการเช่นนั้น เนื่องจากข้อตกลงด้านการจองนั้นยังคงเป็นการตกลงระหว่างที่พักคู่ค้าและลูกค้า 

ข้อมูลสำคัญบางประการเกี่ยวกับใบกำกับ:

  • Booking.com ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบกำกับและจะไม่ส่งใบกำกับของการจองห้องพักไปให้ท่านหรือลูกค้าของท่าน 
  • โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าใบกำกับที่ท่านส่งให้ลูกค้าในฐานะที่พักคู่ค้านั้นออกในชื่อของลูกค้า (หรือในชื่ออื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า) 
  • สำหรับยอดชำระที่ท่านได้รับผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง ชื่อเจ้าของบัตรจะเป็น “Booking.com (Agent)” เสมอ 

ควรทำอย่างไรหากไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)?

ที่พักคู่ค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ต้องจดทะเบียนเสียภาษีหรือไม่  หากไม่มีการกำหนดไว้ก็อาจออกเป็นใบกำกับที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษี (หรือใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้า)

หมายเหตุ: การเรียกชำระเงินจากลูกค้าอาจมีผลต่อการคำนวณด้านภาษีของที่พักคู่ค้า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือที่พักคู่ค้าจะต้องทำความเข้าใจว่าจะจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีท้องถิ่นได้อย่างไร

ควรทำอย่างไรหากฉันออกได้เฉพาะใบกำกับเป็นยอดของการจองที่หักค่าคอมมิชชั่น?

ไม่ว่าที่พักคู่ค้าจะได้รับเงินของการจองผ่านช่องทางใด (จากลูกค้าหรือผ่านทาง Booking.com) ใบกำกับที่ออกให้ลูกค้าควรต้องเป็นยอดรวมของการจองเสมอ 

แม้จะเป็นกรณีที่ Booking.com หักค่าคอมมิชชั่นก่อนโอนยอดชำระส่วนที่เหลือของการจองไปให้ ที่พักคู่ค้าก็ยังคงต้องออกใบกำกับเป็นยอดรวมของการจอง

ควรทำอย่างไรหากฉันออกได้เฉพาะใบกำกับภายใต้ชื่อ Booking.com เนื่องจากได้รับเงินจากทาง Booking.com?

ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT) Booking.com เพียงอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้แทนที่พักคู่ค้าเท่านั้น ที่พักคู่ค้ายังคงเป็นผู้ให้บริการห้องพักสำหรับลูกค้า Booking.com ไม่ได้ขายห้องพัก (หรือนำกลับมาขาย) ดังนั้นกรณีนี้จึงคล้ายกับที่ลูกค้าจ่ายเงินให้ที่พักคู่ค้าโดยตรง ที่พักจึงจะต้องออกใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าให้ตามที่กฎหมายกำหนด

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?